Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vektor

Prisbelönt matematikläromedel som fokuserar på förmågor och håller klassen samlad. 

Läs mer...
Vektor åk 7 Elevbok Vektor åk 7 Elevbok
Vektor åk 7 Elevbok
Statsbidrag Läromedel

Vektor åk 7 Elevbok

Utkom 31 maj 2013

ISBN
9789127428751
Typ
Inbunden
Sidantal
246
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 8 Elevbok Vektor åk 8 Elevbok
Vektor åk 8 Elevbok
Statsbidrag Läromedel

Vektor åk 8 Elevbok

Utkom 5 augusti 2014

ISBN
9789127430068
Typ
Inbunden
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 9 Elevbok Vektor åk 9 Elevbok
Vektor åk 9 Elevbok
Statsbidrag Läromedel

Vektor åk 9 Elevbok

Utkom 12 augusti 2015

ISBN
9789127430075
Typ
Inbunden
Sidantal
244
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 7 Elevbok Digitalbok Vektor åk 7 Elevbok Digitalbok
Vektor åk 7 Elevbok Digitalbok
Onlineprodukt

Vektor åk 7 Elevbok Digitalbok

Utkom 15 augusti 2015

ISBN
9789127439115
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 7 Lärarhandledning Webb Vektor åk 7 Lärarhandledning Webb
Vektor åk 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Vektor åk 7 Lärarhandledning Webb

Utkom 29 mars 2016

ISBN
9789127447004
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
301
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 8 Elevbok Digitalbok Vektor åk 8 Elevbok Digitalbok
Vektor åk 8 Elevbok Digitalbok
Onlineprodukt

Vektor åk 8 Elevbok Digitalbok

Utkom 15 september 2015

ISBN
9789127444836
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 8 Lärarhandledning Webb Vektor åk 8 Lärarhandledning Webb
Vektor åk 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Vektor åk 8 Lärarhandledning Webb

Utkom 29 mars 2016

ISBN
9789127447011
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
221
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 9 Elevbok Digitalbok Vektor åk 9 Elevbok Digitalbok
Vektor åk 9 Elevbok Digitalbok
Onlineprodukt

Vektor åk 9 Elevbok Digitalbok

Utkom 8 augusti 2016

ISBN
9789127444843
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb
Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Vektor åk 9 Lärarhandledning Webb

Utkom 29 mars 2016

ISBN
9789127447028
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
186
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Vektor

För att kunna bedöma elevens förmågor i matematik behövs ett läromedel som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Det gör Vektor. Utvalda uppgifter visar förmågor extra tydligt med hjälp av färgsnurran. Dessutom kan du hålla klassen samlad inom ämnesområdet även om eleverna jobbar på olika nivåer. Det gör att ni lätt kan prata om och jobba med samma matematik samtidigt.

Med Vektors formativa arbetssätt och tydlighet vad gäller förmågorna i både elevböcker och lärarhandledningarna, blir det enkelt för dig och dina elever att arbeta enligt Lgr 11, på riktigt!

Guidad tur genom ett kapitel av Vektor

INLED MED ...

Få koll och hjälp alla ikapp
Gör Vektors fördiagnos inför varje nytt kapitel så får du en överblick över vad klassen kan. Saknar vissa elever förkunskaper för att kunna börja med det nya? Du hittar både fördiagnoser och repetitionsblad i din lärarhandledning.

Aktivera förförståelse
Nu börjar ni t.ex. med kapitlet Geometri. På elevbokens introsida ser ni det centrala innehållet och får en gemensam klassuppgift. Syftet är att aktivera förförståelse tillsammans.

Börja delavsnittet med en teorigenomgång och en film ...
I Geometrikapitlet för årskurs 7 arbetar eleverna med delavsnitten Vinklar, Trianglar, Månghörningar samt Area och omkrets. I början av varje delavsnitt finns teorigenomgångar och lösta räkneexempel. Använder eleverna en interaktiv elevbok finns här även en introduktionsfilm att titta på, själva eller tillsammans. Tillgång till filmerna fås även via köp av lärarhandledningen.

... och arbeta vidare tillsammans
Eleverna fortsätter sen med Starta-uppgifterna och väljer sen den nivå som passar respektive elev. Alla elever arbetar med samma delavsnitt, till exempel Vinklar, samtidigt.

Ännu fler uppgifter i lärarhandledningarna
Vill ni arbeta vidare med ännu fler uppgifter, kopiera från lärarhandledningen! Här finns hundratals sidor fullspäckade med uppgifter på alla nivåer, fördiagnoser, diagnoser, provuppgifter (inkl. bedömning), repetitionsblad och arbetsblad.

… AVSLUTA MED
I slutet av varje kapitel finns en Diagnos och avsnitten Repetera, Fokus på förmågorna, och Sammanfattning. Beroende på vad eleverna behöver arbeta vidare med finns extra material i lärarhandledningen.

 

Förberett för formativ undervisning och bedömning i matematik

Observera att alla elever jobbar med t.ex. Vinklar samtidigt, men på olika nivåer. Detta gör att du när som helst kan lyfta fram förmågor samt diskutera och jämföra lösningsstrategier i klassen med hjälp av Vektors matriser. Detta underlättar formativ undervisning och kontinuerlig bedömning.

Färgsnurran visar förmågorna i matematik

Dessutom har utvalda uppgifter i Vektor en färgsnurra, där varje färg representerar en av de fem förmågorna i matematik enligt Lgr 11. Färgen anger vilka förmågor som används när eleven löser uppgiften. Vektors färgsnurra finns både på Starta, Kör vidare och Öka.

Bedömningsmatriser matematik åk 7-9

Alla snurruppgifter i Vektor går att lösa på minst två betygsnivåer och har en matris. I matrisen ser eleverna tydligt kunskapskraven kopplat till betyg E, C och A. Vektors matriser underlättar dialogen mellan dig och dina elever om vad de kan nu och hur de kan utveckla sina förmågor i matematik. De fungerar även utmärkt i samtal med elevens föräldrar.

Lärarhandledningar

I Vektors lärarhandledningar finns förkunskapstest, diagnoser, provuppgifter med bedömningsstöd, matriser och gott om extra arbets- och repetitionsuppgifter. En kod i lärarhandledningen ger dig även tillgång till filmade genomgångar till varje delavsnitt i extramaterialet. Filmerna finns även integrerade i digitalboken.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Till Vektor finns extramaterial med matematikfilmer - två filmade genomgångar till varje delavsnitt i elevboken. Extramaterialet nås via Mina sidor. Elevboken finns även som digitalbok med extramaterialet integrerat i boken.

Tips på formativ undervisning i matematik

Under Extramaterial, bakom fliken FÖRMÅGOR OCH BEDÖMNING, får du också undervisningstips som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Här kan du även skriva ut exempel på Vektors matris och se filmen Fokus på förmågorna i matematik 7-9 med författartips.

För att kunna bedöma elevens förmågor i matematik behövs ett läromedel som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Det gör Vektor. Utvalda uppgifter visar förmågor extra tydligt med hjälp av färgsnurran. Dessutom kan du hålla klassen samlad inom ämnesområdet även om eleverna jobbar på olika nivåer. Det gör att ni lätt kan prata om och jobba med samma matematik samtidigt.

Med Vektors formativa arbetssätt och tydlighet vad gäller förmågorna i både elevböcker och lärarhandledningarna, blir det enkelt för dig och dina elever att arbeta enligt Lgr 11, på riktigt!

Guidad tur genom ett kapitel av Vektor

INLED MED ...

Få koll och hjälp alla ikapp
Gör Vektors fördiagnos inför varje nytt kapitel så får du en överblick över vad klassen kan. Saknar vissa elever förkunskaper för att kunna börja med det nya? Du hittar både fördiagnoser och repetitionsblad i din lärarhandledning.

Aktivera förförståelse
Nu börjar ni t.ex. med kapitlet Geometri. På elevbokens introsida ser ni det centrala innehållet och får en gemensam klassuppgift. Syftet är att aktivera förförståelse tillsammans.

Börja delavsnittet med en teorigenomgång och en film ...
I Geometrikapitlet för årskurs 7 arbetar eleverna med delavsnitten Vinklar, Trianglar, Månghörningar samt Area och omkrets. I början av varje delavsnitt finns teorigenomgångar och lösta räkneexempel. Använder eleverna en interaktiv elevbok finns här även en introduktionsfilm att titta på, själva eller tillsammans. Tillgång till filmerna fås även via köp av lärarhandledningen.

... och arbeta vidare tillsammans
Eleverna fortsätter sen med Starta-uppgifterna och väljer sen den nivå som passar respektive elev. Alla elever arbetar med samma delavsnitt, till exempel Vinklar, samtidigt.

Ännu fler uppgifter i lärarhandledningarna
Vill ni arbeta vidare med ännu fler uppgifter, kopiera från lärarhandledningen! Här finns hundratals sidor fullspäckade med uppgifter på alla nivåer, fördiagnoser, diagnoser, provuppgifter (inkl. bedömning), repetitionsblad och arbetsblad.

… AVSLUTA MED
I slutet av varje kapitel finns en Diagnos och avsnitten Repetera, Fokus på förmågorna, och Sammanfattning. Beroende på vad eleverna behöver arbeta vidare med finns extra material i lärarhandledningen.

 

Förberett för formativ undervisning och bedömning i matematik

Observera att alla elever jobbar med t.ex. Vinklar samtidigt, men på olika nivåer. Detta gör att du när som helst kan lyfta fram förmågor samt diskutera och jämföra lösningsstrategier i klassen med hjälp av Vektors matriser. Detta underlättar formativ undervisning och kontinuerlig bedömning.

Färgsnurran visar förmågorna i matematik

Dessutom har utvalda uppgifter i Vektor en färgsnurra, där varje färg representerar en av de fem förmågorna i matematik enligt Lgr 11. Färgen anger vilka förmågor som används när eleven löser uppgiften. Vektors färgsnurra finns både på Starta, Kör vidare och Öka.

Bedömningsmatriser matematik åk 7-9

Alla snurruppgifter i Vektor går att lösa på minst två betygsnivåer och har en matris. I matrisen ser eleverna tydligt kunskapskraven kopplat till betyg E, C och A. Vektors matriser underlättar dialogen mellan dig och dina elever om vad de kan nu och hur de kan utveckla sina förmågor i matematik. De fungerar även utmärkt i samtal med elevens föräldrar.

Lärarhandledningar

I Vektors lärarhandledningar finns förkunskapstest, diagnoser, provuppgifter med bedömningsstöd, matriser och gott om extra arbets- och repetitionsuppgifter. En kod i lärarhandledningen ger dig även tillgång till filmade genomgångar till varje delavsnitt i extramaterialet. Filmerna finns även integrerade i digitalboken.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Till Vektor finns extramaterial med matematikfilmer - två filmade genomgångar till varje delavsnitt i elevboken. Extramaterialet nås via Mina sidor. Elevboken finns även som digitalbok med extramaterialet integrerat i boken.

Tips på formativ undervisning i matematik

Under Extramaterial, bakom fliken FÖRMÅGOR OCH BEDÖMNING, får du också undervisningstips som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Här kan du även skriva ut exempel på Vektors matris och se filmen Fokus på förmågorna i matematik 7-9 med författartips.