Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

NOKflex Vux

NOKflex är matematikläromedlet som motiverar alla! Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Det är ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Vux-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 1–3. 

Läs mer...
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 1bc Vux

Utkom 9 augusti 2016

Isbn
9789127443037
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Kurs 1bc Vux
Utkom 9 aug 2016
ISBN 9789127443037
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Kurs 1bc Vux
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Kurs 1bc Vux
Utkom 9 aug 2016
ISBN 9789127443037
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Kurs 1bc Vux
Ingen Författare
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 1bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 2bc Vux

Utkom 17 januari 2017

Isbn
9789127444133
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Kurs 2bc Vux
Utkom 17 jan 2017
ISBN 9789127444133
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Kurs 2bc Vux
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Kurs 2bc Vux
Utkom 17 jan 2017
ISBN 9789127444133
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Kurs 2bc Vux
Ingen Författare
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 2bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
Onlineprodukt

NOKflex Kurs 3bc Vux

Utkom 18 januari 2018

Isbn
9789127447967
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Kurs 3bc Vux
Utkom 18 jan 2018
ISBN 9789127447967
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Kurs 3bc Vux
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Kurs 3bc Vux
Utkom 18 jan 2018
ISBN 9789127447967
421 kr
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Kurs 3bc Vux
Ingen Författare
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux
NOKflex Matematik 5000 Kurs 3bc Vux

Andra intressanta titlar

Om NOKflex Matematik 5000 vux

NOKflex ger dig allt som du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik – till exempel ett gediget innehåll från Matematik 5000-böckerna, filmer, diagnosverktyg, statistik, lösningar och ledtrådar samt funktioner för att kommunicera med eleverna. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik. 

Eleverna blir resurser för varandra

I lektionsaktiviteterna Begrepp och Problemlösning leder du gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Problemlösningsuppgifterna har tydliga lärandemål och färdiga lösningsförslag vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda tiden åt det viktiga – planera för mötet med eleverna. I NOKflex kan du välja bland ett stort antal uppgifter som är anpassade till lektionsaktiviteterna.

Se hur det går till

På nok.se/nokflex finns filmer där du kan se lärare genomföra lektionsaktiviteterna med sina elever.

Ständig utveckling

NOKflex driftas och utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och ökad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

För vux

Vux-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 1–3. Böckerna uppmuntrar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges också i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har Svar, ledtrådar och lösningar utökats med fler ledtrådar och lösningar jämfört med gymnasieböckerna.

Funktioner anpassade för lärare och elev

NOKflex ger dig som lärare:

* diagnosverktyg
* möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
* verktyg för att variera undervisningen
* statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
* tillgång till NOKflex Elev och dessfunktioner.

NOKflex ger eleven:

* direkt återkoppling och hjälp t ex via ledtrådar och filmade genomgångar
* motivationshöjande spelmoment
* övningar efter elevens nivå
* möjlighet att anpassa frågor efter intresse 
* statistik som ger eleven en tydlig överblick över sitt arbete

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner

NOKflex Yrkes

Heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. 

Läs mer

NOKflex Blå NA-TE

NOKflex är matematikläromedlet som motiverar alla! Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Det är ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c.

Läs mer

NOKflex Code

Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering.  

 

Läs mer