Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Geografi

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Läs mer...
SOL NOVA Geografi 7 Paket Bok+Digital SOL NOVA Geografi 7 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Geografi 7 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Geografi 7 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465855
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465855
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 8 Paket Bok+Digital SOL NOVA Geografi 8 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Geografi 8 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Geografi 8 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465862
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465862
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 9 Paket Bok+Digital SOL NOVA Geografi 9 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Geografi 9 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Geografi 9 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465879
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465879
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7-9 SOL NOVA Geografi 7-9
SOL NOVA Geografi 7-9
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Geografi 7-9

ISBN 9789127466081
Utkom 15 augusti 2023
ISBN
9789127466081
Typ
Inbunden
Sidantal
472
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7 SOL NOVA Geografi 7
SOL NOVA Geografi 7
Statsbidrag Läromedel

Geografi 7

ISBN 9789127450103
Utkom 7 juni 2019
ISBN
9789127450103
Typ
Häftad
Sidantal
164
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 8 SOL NOVA Geografi 8
SOL NOVA Geografi 8
Statsbidrag Läromedel

Geografi 8

ISBN 9789127450431
Utkom 11 augusti 2021
ISBN
9789127450431
Typ
Häftad
Sidantal
164
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 9 SOL NOVA Geografi 9
SOL NOVA Geografi 9
Statsbidrag Läromedel

Geografi 9

ISBN 9789127453838
Utkom 22 juli 2022
ISBN
9789127453838
Typ
Häftad
Sidantal
156
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7 Digital SOL NOVA Geografi 7 Digital
SOL NOVA Geografi 7 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Geografi 7 Digital

ISBN 9789127461161
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461161
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 8 Digital SOL NOVA Geografi 8 Digital
SOL NOVA Geografi 8 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Geografi 8 Digital

ISBN 9789127462175
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462175
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 9 Digital SOL NOVA Geografi 9 Digital
SOL NOVA Geografi 9 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Geografi 9 Digital

ISBN 9789127453852
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453852
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Geografi 7 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Geografi 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Geografi 7 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450110
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450110
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 8 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Geografi 8 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Geografi 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Geografi 8 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450462
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450462
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 9 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Geografi 9 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Geografi 9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel
Nyhet

SOL NOVA Geografi 9 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127453869
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453869
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.

Titlar i samma serie

SOL NOVA Bok + Digital NYHET!

Årskursböckerna finns nu även som paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad. Underlätta för dig själv och stötta dina elever genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

• Fler sätt att variera undervisningen
• Smarta verktyg och funktioner
• Alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe
• Inlämningsfunktion för alla uppgifter

Du kan söka statsbidrag för dessa läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Lista med ISBN-nummer

SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1
SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1

Om SOL NOVA Geografi

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar kartan, jordens inre och yttre krafter, jordens befolkning samt resurser och hållbarhet. I läromedlet finns även ett kapitel med relevant namngeografi. I Geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper om hur vi skapar en hållbar framtid när vi brukar, förädlar och transporterar resurser. Till exempel lyfts områden som produktion och konsumtion, handel och transporter samt klimat i förändring. Läromedlet avslutas med ett kapitel om Agenda 2030.

Geografi 9 utvecklar elevernas kunskaper om jordens befolkning. Eleverna får exempelvis kunskaper om hur människor har förflyttat sig över jorden och vilka konsekvenser som uppstår i spåren av det. Kapitel om människors skilda levnadsvillkor i världen samt städer i förändring är ytterligare exempel på innehåll. Den återkommande frågan är hur livet på jorden kan bli hållbart. Läromedlet avslutas med ett kapitel där eleverna får analysera geografiska frågor ur olika perspektiv.

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar kartan, jordens inre och yttre krafter, jordens befolkning samt resurser och hållbarhet. I läromedlet finns även ett kapitel med relevant namngeografi. I Geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper om hur vi skapar en hållbar framtid när vi brukar, förädlar och transporterar resurser. Till exempel lyfts områden som produktion och konsumtion, handel och transporter samt klimat i förändring. Läromedlet avslutas med ett kapitel om Agenda 2030.

Geografi 9 utvecklar elevernas kunskaper om jordens befolkning. Eleverna får exempelvis kunskaper om hur människor har förflyttat sig över jorden och vilka konsekvenser som uppstår i spåren av det. Kapitel om människors skilda levnadsvillkor i världen samt städer i förändring är ytterligare exempel på innehåll. Den återkommande frågan är hur livet på jorden kan bli hållbart. Läromedlet avslutas med ett kapitel där eleverna får analysera geografiska frågor ur olika perspektiv.

SOL NOVA Geografi

SOL NOVA Geografi

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

SOL NOVA – SO för alla elever

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA – förläggarna tar oss igenom läromedlet.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Varför är det så svårt att undervisa om hållbar utveckling?

Tomas Torbjörnsson, författare till SOL NOVA Geografi, pratar om att undervisa om hållbar utveckling.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Andra intressanta titlar