Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Geografi är mycket mer än ett frågesportsämne

Tomas Torbjörnsson är lektor i geografididaktik och en av författarna till SOL NOVA Geografi. Han har varit geografilärare inom grundskola och gymnasium i nästan 30 år och är väl bekant med geografiämnets utveckling. Vilken ser han som ämnets största utmaning idag?

 ”Det måste vara att vidga den begränsade, men utbredda bilden av geografi som ett ”frågesportsämne”. Geografi handlar inte främst om att veta namnet på huvudstäder och kunna alla länders flaggor, utan om hur vi försörjer oss av jordens naturresurser, om kopplingar mellan lokalt och globalt, om hur jordens olika livsmiljöer formas och förändras och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.

Därför är målet med läromedlet SOL NOVA Geografi att ge eleverna kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den är i ständig förändring. Utgångspunkten är att eleverna ska förstå den värld vi lever i, för att aktivt kunna bidra till en hållbar framtid.”

 Vad tror du har bidragit till bilden av geografiämnet?

”En förklaring är att geografiämnet präglas av den beskrivande traditionen där det handlar om att kunna räkna upp detaljerade fakta för en viss region. Skolämnet geografi har därför i mindre grad än många andra skolämnen förändrats i takt med att vetenskap utvecklats.

Många viktiga uppgifter som geografer arbetar med och forskar om förknippas därför inte självklart med skolämnet geografi. Till exempel hur vi kan förebygga och skydda samhället mot olika risker och hot, som skogs- bränder och pandemier. Eller vad som krävs för att alla människor ska få tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning.

Det är också ett ämne som har lägre andel behöriga lärare i grundskolan än många andra ämnen och därmed ökar risken att lärarna för vidare den undervisning de själva en gång fått i geografi.”

Hur kan ett läromedel stötta läraren i att bredda bilden av geografiämnet?

 ”Ett modernt läromedel i geografi kan tillföra uppdaterade vetenskapliga perspektiv på ämnet och stötta läraren i att omsätta dem till undervisning som är relevant i relation till kursplanerna, eleverna och samtiden. En viktig uppgift är till exempel att träna förmågan att tolka kartor, diagram och visualiseringar av olika processer som pågår i omvärlden och som vi ingår i. Det kan till exempel handla om migration, handel eller resande, något vi alla berörs och påverkas av.”

Av Isabella Falkowska Källman

Kort om författaren:
Namn: Tomas Torbjörnsson
Yrke: Lektor i geografididaktik, Fil dr. Karlstads Universitet. Tidigare SO/geografi-lärare i grundskola och gymnasium  1985-2008.