Tomas Torbjörnsson

SOL NOVA Geografi SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.

Läs mer