Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Punkt

Konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3

Punkt är ett engagerande läromedel som konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3 och låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

 

Läs mer...
Punkt Svenska 1 Paket Bok+Digital Punkt Svenska 1 Paket Bok+Digital
Punkt Svenska 1 Paket Bok+Digital
Hybridpaket

Punkt Svenska 1 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465992
Utkom 28 april 2023
ISBN
9789127465992
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 2 Paket Bok+Digital Punkt Svenska 2 Paket Bok+Digital
Punkt Svenska 2 Paket Bok+Digital
Hybridpaket

Punkt Svenska 2 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127466005
Utkom 28 april 2023
ISBN
9789127466005
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 3 Paket Bok+Digital Punkt Svenska 3 Paket Bok+Digital
Punkt Svenska 3 Paket Bok+Digital
Hybridpaket

Punkt Svenska 3 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127466012
Utkom 28 april 2023
ISBN
9789127466012
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska Litteraturhistoria Paket Bok+Digital Punkt Svenska Litteraturhistoria Paket Bok+Digital
Punkt Svenska Litteraturhistoria Paket Bok+Digital
Hybridpaket

Punkt Svenska Litteraturhistoria Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465985
Utkom 28 april 2023
ISBN
9789127465985
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 1 Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1

ISBN 9789127457331
Utkom 4 augusti 2020
ISBN
9789127457331
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 1 Digital Punkt Svenska 1 Digital
Punkt Svenska 1 Digital
Onlineprodukt

Punkt Svenska 1 Digital

ISBN 9789127460843
Uppdateras löpande
ISBN
9789127460843
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 2 Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2

ISBN 9789127457348
Utkom 10 augusti 2021
ISBN
9789127457348
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 2 Digital Punkt Svenska 2 Digital
Punkt Svenska 2 Digital
Onlineprodukt

Punkt Svenska 2 Digital

ISBN 9789127462045
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462045
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 3 Punkt Svenska 3
Punkt Svenska 3

Punkt Svenska 3

ISBN 9789127457355
Utkom 12 augusti 2022
ISBN
9789127457355
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 3 Digital Punkt Svenska 3 Digital
Punkt Svenska 3 Digital
Onlineprodukt

Punkt Svenska 3 Digital

ISBN 9789127462052
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462052
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria
Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria

ISBN 9789127457362
Utkom 21 juni 2021
ISBN
9789127457362
Typ
Häftad
Sidantal
480
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Litteraturhistoria Digital Punkt Litteraturhistoria Digital
Punkt Litteraturhistoria Digital
Onlineprodukt

Punkt Litteraturhistoria Digital

ISBN 9789127462069
Uppdateras löpande
ISBN
9789127462069
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Det här är Punkt:

Det här är Punkt:

  • Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.
  • Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med svenskämnets innehåll i fokus.
  • Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.
  • Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.
  • Punkt är vägen framåt.

Sagt om Punkt

Punkt är den bästa boken någonsin. Den är välstrukturerad och innehåller bra mönstertexter. Jag är så lycklig över KEAL-modellen (i Punkt 2) och över att det står om Goda formuleringar, dvs att betygskriterierna är konkretiserade. Det har jag inte sett i någon annan svenskbok.

Anette Svensson, lärare på Söderportgymnasiet

…ett engagerande innehåll som kan få elever till att ta sig an svenskämnet på bästa sätt. 

BTJ-häftet, Catarina Economou om Om Punkt Svenska 2

Ett gediget och traditionellt läromedel, men med ambition att förnya och bredda förmedlingen av litteraturens historia på gymnasiet. En litteraturhistoria som sticker ut i jämförelse med andra läromedel i ämnet. 

BTJ-häftet, Jonas Herrlin om Punkt Litteraturhistoria 

Punkt är den bästa boken någonsin. Den är välstrukturerad och innehåller bra mönstertexter. Jag är så lycklig över KEAL-modellen (i Punkt 2) och över att det står om Goda formuleringar, dvs att betygskriterierna är konkretiserade. Det har jag inte sett i någon annan svenskbok.

Anette Svensson, lärare på Söderportgymnasiet

…ett engagerande innehåll som kan få elever till att ta sig an svenskämnet på bästa sätt. 

BTJ-häftet, Catarina Economou om Om Punkt Svenska 2

Ett gediget och traditionellt läromedel, men med ambition att förnya och bredda förmedlingen av litteraturens historia på gymnasiet. En litteraturhistoria som sticker ut i jämförelse med andra läromedel i ämnet. 

BTJ-häftet, Jonas Herrlin om Punkt Litteraturhistoria 

Om böckerna

Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur som Punkt Svenska 1 och består av kapitlen: Läsning, Argumentera, Grammatik, Retorik, Utreda och Språkförhållanden. Även här kombineras kunskaper och förmågor och eleven får till exempel skriva försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers agerande. Exempeltexterna fördjupar elevens kunskaper om att strukturera och formulera text och tal och synliggör vilken roll grammatiken spelar för tydlig kommunikation. Relevanta aktiviteter och uppgifter utmanar och bygger på elevernas kunskaper. Kapitlen avslutas med utblickar som kopplar svenskämnets innehåll till det omgivande samhället.

Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur som Punkt Svenska 1 och består av kapitlen: Läsning, Argumentera, Grammatik, Retorik, Utreda och Språkförhållanden. Även här kombineras kunskaper och förmågor och eleven får till exempel skriva försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers agerande. Exempeltexterna fördjupar elevens kunskaper om att strukturera och formulera text och tal och synliggör vilken roll grammatiken spelar för tydlig kommunikation. Relevanta aktiviteter och uppgifter utmanar och bygger på elevernas kunskaper. Kapitlen avslutas med utblickar som kopplar svenskämnets innehåll till det omgivande samhället.

Punkt Svenska 3

Kapitelstrukturen är densamma även i Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progressionen: Läsning, Argumentera, Retorik, Utreda och Språkförändring. Liksom i Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika kunskaper och förmågor och därmed får eleverna flera tillfällen att pröva och utveckla sina kunskaper. En uppgift handlar till exempel om att skriva och hålla argumenterande tal om språkförändring. Exempeltexterna modellerar bland annat hur eleven kan göra litteraturvetenskapliga analyser och formulera sig nyanserat och varierat. Relevanta aktiviteter och uppgifter utvecklar elevernas analytiska och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas med texter som sätter svenskämnet i en samhällelig kontext och förbereder eleven för vidare studier och arbetsliv.

Kapitelstrukturen är densamma även i Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progressionen: Läsning, Argumentera, Retorik, Utreda och Språkförändring. Liksom i Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika kunskaper och förmågor och därmed får eleverna flera tillfällen att pröva och utveckla sina kunskaper. En uppgift handlar till exempel om att skriva och hålla argumenterande tal om språkförändring. Exempeltexterna modellerar bland annat hur eleven kan göra litteraturvetenskapliga analyser och formulera sig nyanserat och varierat. Relevanta aktiviteter och uppgifter utvecklar elevernas analytiska och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas med texter som sätter svenskämnet i en samhällelig kontext och förbereder eleven för vidare studier och arbetsliv.

Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk. Relevanta uppgifter prövar och befäster kunskaperna och kapitlen avslutas med en sammanfattande uppgift som knyter samman epok och verk. 

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk. Relevanta uppgifter prövar och befäster kunskaperna och kapitlen avslutas med en sammanfattande uppgift som knyter samman epok och verk. 

Punkt Digital och Punkt Bok+Digital

Hela serien Punkt finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar. Nyhet! Beställ Punkt som paket och få det digitala läromedlet utan kostnad tillsammans med tryckt bok. Underlätta för dig själv och hjälp eleverna genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. Vill du se hur det digitala läromedlet är uppbyggt? Se en filmad förhandsvisning av Punkt Digital här.

Punkt Digital och Punkt Bok+Digital

Hela serien Punkt finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar. Nyhet! Beställ Punkt som paket och få det digitala läromedlet utan kostnad tillsammans med tryckt bok. Underlätta för dig själv och hjälp eleverna genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. Vill du se hur det digitala läromedlet är uppbyggt? Se en filmad förhandsvisning av Punkt Digital här.