Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

Lättbegripliga ordförklaringar

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok är en omfattande ordbok med över 50 000 ord och uttryck.

Tryckta läromedel

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok
Inbunden 1248 sidor. 2006-09-19. ISBN 9789127504547
460 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

I Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok hittar du bland annat böjningsformer och betoningsmarkörer för samtliga ord, över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

Boken har:

* många ord och begrepp inom en rad fackområden, till exempel ekonomi, mat, dryck, hälsovård, medicin, fysik, biologi, teknik, juridik och sport
* över 1 200 etymologier i form av notiser om ordens ursprung
* tydliga och lättbegripliga förklaringar
* böjningformer och betoningsmarkörer för samtliga ord (även grav accent)
* över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter, hur de används och konstrueras
* specialartiklar för ord med extra rik fraseologi
* uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

Se även Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck.