Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning.

Läs mer...
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Utkom 11 augusti 2017

ISBN
9789127446892
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Med nya ögon

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld.

Aktuellt innehåll

Läroboken utgår från kursplanen i kurserna Psykologi 1 och 2a. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och olika tillämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psykologi.

Språk- och kunskapsutvecklande 

Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och stöttar läsförståelsen. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Uppgifter hjälper eleverna att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och kritiskt granska perspektiv och teorier. I boken möts eleverna av symboler som stöttar dem längs vägen.

Med nya ögon innehåller följande delar:
* Känn dig själv
* Psykologins historiska framväxt
* Kognitiv psykologi
* Biologisk psykologi
* Stress
* Socialpsykologi
* Utvecklingspsykologi
* Personlighetspsykologi
* Klinisk psykologi
* Tillämpad psykologi
* Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel ”Känn dig själv” syftar till att introducera psykologiämnet på ett intresseväckande sätt. Eleverna får bekanta sig med några psykologiska begrepp och träna sig i att analysera en fallbeskrivning. 

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld.

Aktuellt innehåll

Läroboken utgår från kursplanen i kurserna Psykologi 1 och 2a. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och olika tillämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psykologi.

Språk- och kunskapsutvecklande 

Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och stöttar läsförståelsen. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Uppgifter hjälper eleverna att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och kritiskt granska perspektiv och teorier. I boken möts eleverna av symboler som stöttar dem längs vägen.

Med nya ögon innehåller följande delar:
* Känn dig själv
* Psykologins historiska framväxt
* Kognitiv psykologi
* Biologisk psykologi
* Stress
* Socialpsykologi
* Utvecklingspsykologi
* Personlighetspsykologi
* Klinisk psykologi
* Tillämpad psykologi
* Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel ”Känn dig själv” syftar till att introducera psykologiämnet på ett intresseväckande sätt. Eleverna får bekanta sig med några psykologiska begrepp och träna sig i att analysera en fallbeskrivning. Med nya ögon Digital

Med nya ögon Digital är ett komplett och heldigitalt läromedel för kurserna Psykologi 1 och 2a, med samma innehåll som finns i den tryckta boken.

Stöttning i din undervisning

Till varje arbetsområde finns en omfångrik lärarhandledning med förklaringar och fördjupningar kring vissa arbetsuppgifter, tips på klassrumsövningar som aktiverar eleverna och förslag på examinationsuppgifter som täcker ett eller flera arbetsområden. Lärarhandledningen innehåller även länktips för vidare läsning.

Motiverar eleven

Uppgifter och reflektionsfrågor kopplas till elevernas erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar de en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Frågor, quiz och övningar ger eleven möjlighet att testa sin förståelse inom psykologiämnet. Exempel på aktuella experiment inom psykologin finns i direkt anslutning till innehållet. Exempelrutorna om bland annat experimenten Det rökfyllda rummet och Harlows apor inspirerar eleven som vill lära sig mer samt konkretiserar centrala begrepp eller fenomen inom ämnet.

Fem snabba om innehållet i Med nya ögon Digital

* Inspirerande texter med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden.
* Intresseväckande reflektionsuppgifter och större slutuppgifter.
* Exempelrutor på intressanta och aktuella experiment inom psykologin.
* Självrättande instuderingsfrågor och quiz.
* Gedigen lärarhandledning med kommentarer av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar.

Med nya ögon Digital är ett komplett och heldigitalt läromedel för kurserna Psykologi 1 och 2a, med samma innehåll som finns i den tryckta boken.

Stöttning i din undervisning

Till varje arbetsområde finns en omfångrik lärarhandledning med förklaringar och fördjupningar kring vissa arbetsuppgifter, tips på klassrumsövningar som aktiverar eleverna och förslag på examinationsuppgifter som täcker ett eller flera arbetsområden. Lärarhandledningen innehåller även länktips för vidare läsning.

Motiverar eleven

Uppgifter och reflektionsfrågor kopplas till elevernas erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar de en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Frågor, quiz och övningar ger eleven möjlighet att testa sin förståelse inom psykologiämnet. Exempel på aktuella experiment inom psykologin finns i direkt anslutning till innehållet. Exempelrutorna om bland annat experimenten Det rökfyllda rummet och Harlows apor inspirerar eleven som vill lära sig mer samt konkretiserar centrala begrepp eller fenomen inom ämnet.

Fem snabba om innehållet i Med nya ögon Digital

* Inspirerande texter med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden.
* Intresseväckande reflektionsuppgifter och större slutuppgifter.
* Exempelrutor på intressanta och aktuella experiment inom psykologin.
* Självrättande instuderingsfrågor och quiz.
* Gedigen lärarhandledning med kommentarer av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar.Boken är mycket bra, tar upp aktuella exempel och bjuder in läsaren till ämnet på ett inkluderande sätt som de flesta unga kan relatera till. Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 24, 2017

 


 


Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Med nya ögon fortsätter på webben! Här får lärare ett kostnadsfritt lärarmaterial. I det finns olika tips kring hur undervisningen kan bli mer varierad, relaterbar och aktuell för eleverna. I materialet finns också förslag på filmer, klipp, fall att analysera, olika psykologiska tester, artiklar, forskningsrapporter att fördjupa sig i och förslag på både examinationsformer och examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är strukturerat efter bokens tio kapitel. Logga in här för att nå materialet.

Med nya ögon fortsätter på webben! Här får lärare ett kostnadsfritt lärarmaterial. I det finns olika tips kring hur undervisningen kan bli mer varierad, relaterbar och aktuell för eleverna. I materialet finns också förslag på filmer, klipp, fall att analysera, olika psykologiska tester, artiklar, forskningsrapporter att fördjupa sig i och förslag på både examinationsformer och examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är strukturerat efter bokens tio kapitel. Logga in här för att nå materialet.