Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Levanders psykologi

Levanders Psykologi 1 + 2a är omarbetad. Nyskrivna kapitel och aktuella teman visar hur psykologiämnet kan hjälpa eleverna att förstå och hantera sin samtid. Konstbilder och foton väcker tankar och inbjuder till samtal i klassrummet.        

Läs mer...
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan
kommande

Levanders Psykologi 1 för gymnasiet, tredje upplagan

Utkommer 26 januari 2021

Isbn
9789127458505
Typ
Häftad
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan

Utkom 9 januari 2020

Isbn
9789127453661
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet Digital, tredje upplagan Levanders Psykologi 1 för gymnasiet Digital, tredje upplagan
Levanders Psykologi 1 för gymnasiet Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt
kommande

Levanders Psykologi 1 för gymnasiet Digital, tredje upplagan

Utkommer 8 mars 2021

Isbn
9789127458529
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digital, fjärde upplagan Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digital, fjärde upplagan
Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digital, fjärde upplagan
Onlineprodukt

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet Digital, fjärde upplagan

Utkom 19 februari 2020

Isbn
9789127453685
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Levanders psykologi

Med Levanders Psykologi får eleverna både bredda och fördjupa sina kunskaper i psykologi och därmed öka förståelsen för sig själva och andra människor. De får kontinuerligt öva på att jämföra och värdera olika psykologiska perspektiv och förklaringsmodeller. Eleverna får också relatera de nyvunna psykologiska kunskaperna till sina egna erfarenheter. Frågan om arvet och miljöns betydelse är ett återkommande tema liksom hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en psykologisk synvinkel. Eleverna får ta del av andras resonemang, jämföra och resonera själva.

Nya kapitel

Psykologi 1 + 2a innehåller helt nyskrivna kapitel, till exempel Vår omoderna hjärna. Kapitlet tar avstamp i elevernas ständigt uppkopplade vardag och beskriver hur den påverkar oss och våra hjärnor i det digitala samhället med dess tekniska frestelser. I Övertalningens psykologi får eleverna läsa om hur de kan påverka andra, men också hur de själva påverkas av information, reklam och propaganda. Kapitlet Hälsa, trender och förändring diskuterar ungas psykiska hälsa, vilka hot mot hälsan som kan finnas men också hållbara vägar dit.

Uppgifter och centrala begrepp

* Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i punktform för att ge överskådlighet. Dessa punkter är länkade till kapitlets avslutande uppgifter.

* Uppgifter löpande i kapitlen, där eleverna kontinuerligt kan kontrollera att de har förstått och kan resonera om innehållet. Uppgifterna ger även möjlighet att dra paralleller till egna erfarenheter.

* Tydligt markerade centrala begrepp som förklaras i en separat ordlista på nok.se.

Läromedlets innehåll

Psykologi 1

Eleverna får läsa om hur psykologiämnet har formats genom åren och hur det påverkats av och påverkar sin samtid. De får även fördjupa sina kunskaper om olika psykologiska perspektiv och möta några av psykologins stora forskningsområden. Eleverna får bland annat läsa om hur våra behov och känslor driver oss framåt, vad som händer i mötet med andra, hur vår uppmärksamhet påverkas av det digitala samhället, varför det är svårt att förändra sig och hur vi kan förstå våra egna reaktioner när vi drabbas av stress eller kriser.

Psykologi 2a

Här får eleverna veta mer lära sig mer om hur vi utvecklas från barndomen fram till vuxenlivet. De får lära sig om vad som formar våra personligheter, om övertalningens psykologi och dess påverkan på eleven, om hur vår begåvning uttrycker sig och kan förändras. Till sist beskrivs vanliga former av psykisk ohälsa såsom ångest, depressioner, tvång och psykoser liksom vilken behandling som finns att få.

Kostnadsfritt extramaterial

Levanders Psykologi fortsätter på webben! Här finns extramaterial till kapitlen, en ordlista med centrala begrepp och filmer som introducerar de psykologiska perspektiven.

Med Levanders Psykologi får eleverna både bredda och fördjupa sina kunskaper i psykologi och därmed öka förståelsen för sig själva och andra människor. De får kontinuerligt öva på att jämföra och värdera olika psykologiska perspektiv och förklaringsmodeller. Eleverna får också relatera de nyvunna psykologiska kunskaperna till sina egna erfarenheter. Frågan om arvet och miljöns betydelse är ett återkommande tema liksom hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en psykologisk synvinkel. Eleverna får ta del av andras resonemang, jämföra och resonera själva.

Nya kapitel

Psykologi 1 + 2a innehåller helt nyskrivna kapitel, till exempel Vår omoderna hjärna. Kapitlet tar avstamp i elevernas ständigt uppkopplade vardag och beskriver hur den påverkar oss och våra hjärnor i det digitala samhället med dess tekniska frestelser. I Övertalningens psykologi får eleverna läsa om hur de kan påverka andra, men också hur de själva påverkas av information, reklam och propaganda. Kapitlet Hälsa, trender och förändring diskuterar ungas psykiska hälsa, vilka hot mot hälsan som kan finnas men också hållbara vägar dit.

Uppgifter och centrala begrepp

* Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i punktform för att ge överskådlighet. Dessa punkter är länkade till kapitlets avslutande uppgifter.

* Uppgifter löpande i kapitlen, där eleverna kontinuerligt kan kontrollera att de har förstått och kan resonera om innehållet. Uppgifterna ger även möjlighet att dra paralleller till egna erfarenheter.

* Tydligt markerade centrala begrepp som förklaras i en separat ordlista på nok.se.

Läromedlets innehåll

Psykologi 1

Eleverna får läsa om hur psykologiämnet har formats genom åren och hur det påverkats av och påverkar sin samtid. De får även fördjupa sina kunskaper om olika psykologiska perspektiv och möta några av psykologins stora forskningsområden. Eleverna får bland annat läsa om hur våra behov och känslor driver oss framåt, vad som händer i mötet med andra, hur vår uppmärksamhet påverkas av det digitala samhället, varför det är svårt att förändra sig och hur vi kan förstå våra egna reaktioner när vi drabbas av stress eller kriser.

Psykologi 2a

Här får eleverna veta mer lära sig mer om hur vi utvecklas från barndomen fram till vuxenlivet. De får lära sig om vad som formar våra personligheter, om övertalningens psykologi och dess påverkan på eleven, om hur vår begåvning uttrycker sig och kan förändras. Till sist beskrivs vanliga former av psykisk ohälsa såsom ångest, depressioner, tvång och psykoser liksom vilken behandling som finns att få.

Kostnadsfritt extramaterial

Levanders Psykologi fortsätter på webben! Här finns extramaterial till kapitlen, en ordlista med centrala begrepp och filmer som introducerar de psykologiska perspektiven.

Presentation av Levanders psykologi

Presentation av Levanders psykologi

Utvärderingsexemplar

Beställ

Affisch

Beställ

Levanders psykologi

Levanders psykologi ger eleverna en tydlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven som sedan tillämpas på olika områden. Läroböckerna har ett tydligt upplägg, ett medryckande språk och ett rikt digitalt stöd.    

Läs mer