Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Med nya ögon

Med nya ögon är ett nytt läromedel i psykologi för gymnasiet. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas.  

Läs mer...
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital

ISBN
9789127446908
Vill du beställa något av ovanstående till dig och dina elever?
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Utkom 11 augusti 2017

Isbn
9789127446892
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
481 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Utkom 11 aug 2017
ISBN 9789127446892
481 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
481 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Utkom 11 aug 2017
ISBN 9789127446892
481 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Ingen Författare
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Onlineprodukt

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital

Utkom 26 september 2017

Isbn
9789127446908
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Utkom 26 sep 2017
ISBN 9789127446908
174 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
174 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Utkom 26 sep 2017
ISBN 9789127446908
174 kr
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Ingen Författare
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital
Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digital

Om Med nya ögon

Så här kan eleven se sig själv och sin omvärld med nya ögon: 

Eleven är i fokus

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld.

Aktuellt innehåll

Läroboken är strukturerad utifrån ämnets syfte, det centrala innehållet i Psykologi 1 och 2a, samt tydligt kopplat till kunskapskraven. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi och olika tillämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt, såsom biologisk psykologi och kognitiv psykologi. 

Med nya ögon innehåller följande delar:
* Känn dig själv
* Psykologins historiska framväxt
* Kognitv psykologi
* Biologisk psykologi
* Stress
* Socialpsykologi
* Utvecklingspsykologi
* Personlighetspsykologi
* Klinisk psykologi
* Tillämpad psykologi
* Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel "Känn sig själv" är ett övergripande kapitel som syftar till att introducera ämnet och väcka intresset hos eleverna. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och läsförståelse. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Övningar hjälper eleverna att tillämpa och kritiskt granska stoffet. I boken möts eleverna av följande symboler som stöttar eleverna:

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Till Med nya ögon får lärare ett kostnadsfritt digitalt material som finns under extramaterial på portal.nok.se. I det finns olika tips kring hur undervisningen kan bli mer varierad, relaterbar och aktuell för eleverna. I materialet finns också förslag på filmer, klipp, fall att analysera, olika psykologiska tester, artiklar, forskningsrapporter att fördjupa sig i och förslag på både examinationsformer och examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är strukturerat efter bokens tio kapitel.

Boken är mycket bra, tar upp aktuella exempel och bjuder in läsaren till ämnet på ett inkluderande sätt som de flesta unga kan relatera till. Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 24, 2017

Digilär Psykologi för gymnasiet

Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Psykologi 1 och 2a.

Prova gratis länkblock
Läs mer