Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mål 1 Interaktiv Studiehandledning

Digital studiehandledning till Mål 1 lärobok och övningsbok. Fungerar som elevens egen handledare! Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. Den är framtagen med tanke på det ökade behovet av individuell undervisning och kan användas på dator, surfplatta eller smartphone.

Läs mer...
Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan
Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan
Onlineprodukt

Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan

ISBN 9789127451322
Uppdateras löpande
ISBN
9789127451322
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Mål

Andra intressanta titlar

Om Mål 1 Interaktiv studiehandledning

Så funkar studiehandledningen för eleverna

Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning kan du låta eleverna arbeta individuellt i sin egen takt. Handledningen fungerar väldigt bra för elever som studerar på distans eller för flippat klassrum då den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Den kräver vare sig någon större datorvana eller förkunskaper i svenska språket. Följer man handledningen från början till slut lotsas man stegvis genom läroboken. 

För lärarna

Som lärare får du överblick över elevens utvecklingssteg och progression via en uppföljningsvy. Kapitelöversikten hjälper dig att enkelt följa elevens väg genom kapitlets innehåll.

Eleverna har möjlighet att

* lyssna på texterna i läroboken
* arbeta med de nya orden i digitala ordlistor med stöd av lexin (digital ordbok)
* träna uttal och betoning (filmer med dialoger på kapitelteman)
* träna stavning i diktamensövningar (ord för ord, samt hela meningar)
* muntligt spela in texter och lämna in till läraren för bedömningar
* arbeta med grammatik (filmade regelgenomgångar och övningar)
* skriva texter utifrån kapitlens teman och krav språkriktighet. 

”Flexibilitet och individuellt arbete i fokus.”

Författarna om studiehandledningen: ”Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andra-språk som är baserad på formativ bedömning, med flexibilitet och individuellt arbete i fokus. Arbetsmetoden i resursen bidrar till att elever får tydligare insikt i sitt eget lärande och individuella utvecklingsbehov. De får även en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Den leder även till att läraren har insyn i elevens utvecklingssteg och progression.”

Så funkar studiehandledningen för eleverna

Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning kan du låta eleverna arbeta individuellt i sin egen takt. Handledningen fungerar väldigt bra för elever som studerar på distans eller för flippat klassrum då den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Den kräver vare sig någon större datorvana eller förkunskaper i svenska språket. Följer man handledningen från början till slut lotsas man stegvis genom läroboken. 

För lärarna

Som lärare får du överblick över elevens utvecklingssteg och progression via en uppföljningsvy. Kapitelöversikten hjälper dig att enkelt följa elevens väg genom kapitlets innehåll.

Eleverna har möjlighet att

* lyssna på texterna i läroboken
* arbeta med de nya orden i digitala ordlistor med stöd av lexin (digital ordbok)
* träna uttal och betoning (filmer med dialoger på kapitelteman)
* träna stavning i diktamensövningar (ord för ord, samt hela meningar)
* muntligt spela in texter och lämna in till läraren för bedömningar
* arbeta med grammatik (filmade regelgenomgångar och övningar)
* skriva texter utifrån kapitlens teman och krav språkriktighet. 

”Flexibilitet och individuellt arbete i fokus.”

Författarna om studiehandledningen: ”Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andra-språk som är baserad på formativ bedömning, med flexibilitet och individuellt arbete i fokus. Arbetsmetoden i resursen bidrar till att elever får tydligare insikt i sitt eget lärande och individuella utvecklingsbehov. De får även en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Den leder även till att läraren har insyn i elevens utvecklingssteg och progression.”

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Smakprov ur Mål 1 interaktiv studiehandledning

Öppna smakprovet!