Konflikthantering i skolan

Print on demand

Hur mycket tid lägger du på konflikter och hur hanteras de? Konflikthantering i skolan ger dig arbetsmodeller och instrument som kan effektivisera arbetet med konflikthantering.


Tryckta utgåvor

Lärare Lär Konflikthantering i skolan Lärare Lär Konflikthantering i skolan
Lärare Lär Konflikthantering i skolan
Utgivningsdatum 2008-04-17
206 Sidor
ISBN 9789127411517
Häftad
Provläs

Hur mycket tid lägger du på konflikter och hur hanteras de? Boken Konflikthantering i skolan ger dig arbetsmodeller och instrument som kan effektivisera arbetet med konflikthantering. Författaren Roger Ellmin belyser konflikthantering ur flera olika perspektiv:

Historiskt perspektiv; hur synen på konflikter har påverkats av samhällsutvecklingen
Utvecklingsperspektivet; konflikter i relation till barn och ungdomars utveckling
Interaktioniskt perspektiv; samspelet mellan person- och miljöfaktorer. 
Arbetsmiljöperspektivet; skolan som psykosocial arbetsplats och utvecklingsmiljö
Hälsofrämjande perspektiv; hur man kan arbeta förebyggande och därmed också hälsofrämjande med konflikter. 

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.