Kontakt Stadiebok

Heltäckande stadiebok för svenska och sva

Kontakt Stadiebok är ett basläromedel i svenska och sva för högstadiet. Läromedlet innehåller 26 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut – från förmågor till bedömning.

Läs mer...
Kontakt Stadiebok Kontakt Stadiebok
Kontakt Stadiebok

Kontakt Stadiebok

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789127452978
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Kontakt Stadiebok Digital Kontakt Stadiebok Digital
Kontakt Stadiebok Digital
Onlineprodukt

Digital

Utkom 25 september 2018

Isbn
9789127454583
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
472
Du har nått den maximala köpsumman.
Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb
Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Lärarhandledning Webb

Utkom 18 mars 2019

Isbn
9789127455344
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
118
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Kontakt Stadiebok

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta i huvudsak med boken eller kombinera arbetsområdena med ditt eget material. Läromedlet hjälper dig att spara tid då arbetsområdet är färdigplanerat åt dig, från början till slut – från förmågor till bedömning.

Varje arbetsområde är strukturerat utifrån en tydlig arbetsmodell som är förankrad i genrepedagogiken. Med hjälp av arbetsmodellen guidas eleven från vad som ska tränas, genom texter och övningar till slutuppgiften där allt knyts ihop.

Så här fungerar ett arbetsområde i Kontakt

Ett innehåll som engagerar och utmanar

Grammatik och sva

Stadieboken är en omarbetad upplaga av de tidigare huvudböckerna. Det finns två helt nyskrivna arbetsområden som innehåller ord och ordbildning, språkliga strategier, uttal och grammatik. Dessa delar är särskilt relevanta för elever som läser svenska som andraspråk.

Webbaserad lärarhandledning

Kontakt kompletteras med en webbaserad lärarhandledning som bland annat innehåller bedömningsstöd till alla slutuppgifter, prov till utvalda områden och fördjupande läsförståelseuppgifter. Lärarhandledningen innehåller även tips på hur du arbetar med att fördjupa elevernas digitala kompetens. Lärarhandledningens licens gäller för en lärare i 12 månader.

Ett innehåll som peppar eleverna

En av Kontakts styrkor är att innehållet ligger nära eleverna. Det är ett innehåll som skapar diskussion, utmanar elevernas tankar och kunskaper och plockar upp deras intressen. Här är några exempel:
* Läsa kritiskt och värdera olika källor och åsikter i teman som engagerar: varför säger vi hen och inte hon eller han?
* Sälja det osäljbara: lär dig konsten att argumentera!
* Testa din danska: om nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter.
* Tolka, tänka, tokhylla: Tranströmer.
* Lyssna på en sommarpratare: gör ett eget sommarprat.
* Diskutera svenska språkets framtid: det var inte bättre förr (?)
* Närläsa en låttext av Veronica Maggio och jämföra med en låttext av Cornelis Vreeswijk: diskutera tidens kvinnosyn utifrån detta.

Kostnadsfritt extramaterial

Kontakt fortsätter på webben! Här finns extramaterial till samtliga arbetsområden. Eleverna kan öva extra på förförståelse, hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Digitalbok

I Kontakt digitalbok ingår webbövningar som tränar elevens förförståelse, hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med bland annat bedömningsstöd, prov och läsförståelseuppgifter.

Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

Kontakt Huvudbok 1 och 2

Kontakt huvudbok 1 och 2 är ett basläromedel i svenska för högstadiet. Läromedlet består av 28 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut – från förmågor till bedömning.

Läs mer