Kontakt

Det uppskattade svenskläromedlet Kontakt finns nu som stadiebok! I denna finns allt du behöver som undervisar i svenska eller sva på högstadiet. Här finns 26 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt egna material.

Tryckta läromedel

Kontakt Stadiebok
Häftad 384 sidor. 2018-08-10. ISBN 9789127452978
351 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kontakt Lärarbok med bedömningsmatriser
Specialbindning 120 sidor. 2014-12-01. ISBN 9789127436022
450 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kontakt Huvudbok 2
Inbunden 248 sidor. 2014-05-23. ISBN 9789127434356
251 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kontakt Huvudbok 1
Inbunden 248 sidor. 2014-03-21. ISBN 9789127434349
251 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Kontakt Huvudbok 1 Digital
Onlineprodukt 248 sidor. 2014-10-15. ISBN 9789127436015
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kontakt Huvudbok 2 Digital
Onlineprodukt 248 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127436039
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kontakt Stadiebok Digital Nyhet
Onlineprodukt 472 sidor. 2018-09-25. ISBN 9789127454583
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Kontakt

Visa alla produkter (7 st)

Om Kontakt

Från förmågor till bedömning

Kontakt stadiebok täcker innehållet i kursplanen för svenska och sva för åk 7–9. Bokens innehåll är fördelat i 26 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut. Från vilka förmågor som ska tränas, genom texter och övningar, till den avslutande slutuppgiften där allt knyts ihop. Alla slutuppgifter har i lärarhandledningen en tillhörande  bedömningsmatris som ger stöd i vad som ska bedömas i respektive uppgift. Bedömningsmatrisen kan förslagsvis även användas tillsammans med eleverna i klassrummet som underlag i diskussioner kring förmågor och kunskapskrav i respektive arbetsområde.

Kontakts struktur, med tydlig början och tydligt slut, gör det enkelt för dig som lärare att kombinera läromedlet med ditt egna material. Dessutom sparar du tid eftersom arbetsområdena är färdigplanerade att använda när det passar dig!

Så här fungerar ett arbetsområde i Kontakt:

Reviderade och nyskrivna arbetsområden som är särskilt relevanta för sva-elever

Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

Ett urval av arbetsområden ur Kontakt stadiebok:

* att skriva en recension
* att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur
* att utveckla och förbättra en text
* att arbeta källkritiskt
* att förstå ord och ordbildning i svenskan
* att utveckla grammatisk förståelse
* att tala, argumentera och diskutera
* att berätta utifrån ett manus

Innehållet finns även tillgängligt i två huvudböcker

Innehållet i Kontakts stadiebok finns även tillgängligt i två huvudböcker, med undantag från stadiebokens nyskrivna delar i sva och grammatik.

Så använder du huvudböckerna:
Arbetsområdena i böckerna är helt fristående från varandra. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda dem. Om du vill kan du även arbeta med Huvudbok 1 i åk 7och halva åk 8 för att sedan gå över till huvudbok 2.

Skillnaden mellan Huvudbok 1 och 2:
Huvudbok 1 är något enklare än Huvudbok 2 där eleverna ska förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.

Digitalböcker

Stadieboken och Huvudbok 1 och 2 finns som digitalböcker där eleven kan jobba extra med förförståelse, hörförståelse, läsförståelse, ordkunskap samt fördjupning av färdigheter genom extraövningar. Genom detta tilläggsmaterial passar digitalböckerna extra bra för sva-undervisning.

Kostnadsfritt extramaterial

Till Kontakt finns extramaterial för läraren, som består av facit och förslag till läsårsplanering. Materialet nås via Mina sidor

Lärarhandledning med undervisningstips och bedömningsmatriser

Under våren 2019 kommer Stadieboken att kompletteras med en digital lärarwebb som bland annat innehåller bedömningsmatriser till alla slutuppgifter.