Tomas Bergsten

Tomas Bergsten, lärare i svenska, drama och SO. Tomas har skrivit läromedel i svenska och 20 teaterpjäser för ungdomar. Han har sedan 1990 arbetat med teaterproduktioner på högstadiet.

Kontakt

Det uppskattade svenskläromedlet Kontakt finns nu som stadiebok! I denna finns allt du behöver som undervisar i svenska eller sva på högstadiet. Här finns 26 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt egna material.

Mer info