Tomas Bergsten

Tomas Bergsten, lärare i svenska, drama och SO. Tomas har skrivit läromedel i svenska och 20 teaterpjäser för ungdomar. Han har sedan 1990 arbetat med teaterproduktioner på högstadiet.

Kontakt

Kontakt innehåller 26 arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut – från förmågor till bedömning. 

Läs mer