Grepp om svenskan

Praktisk handbok i svenska/sva för årskurs 7–9

Sv. som andraspråk Svenska
7-9

Grepp om svenskan är en praktisk handbok där innehållet utgår från kärnan i svenskämnet och kursplanen. Med stöttande instruktioner, exempeltexter och matriser får eleven möjlighet att förankra kunskaper i svenskans centrala delar och ta den till en ny nivå.


Tryckta läromedel

Grepp om svenskan Grepp om svenskan
Grepp om svenskan
Utgivningsdatum 2018-04-18
152 Sidor
ISBN 9789127452879
Häftad
Provläs

Om Grepp om svenskan

Grepp om svenskan hjälper eleverna att fördjupa och träna specifika färdighetsområden inom svenskämnet. De får lära sig att ge respons, citera källor och strategier för att inhämta och komma ihåg information.

Boken går direkt på kärnan. Efter ett tydligt avstamp i kunskapskraven stöttas eleven att utveckla och fördjupa kunskaperna. Instruktioner följs upp med övningar för att garantera att eleven förankrat kunskaperna. Progressionen i kunskapsinhämtningen byggs upp successivt. Ord och begrepp som är extra viktiga är markerade och lyfts med förklaringar i början av kapitlet. Om du som lärare arbetar med eget material kan Grepp om svenskan fungera som en bas för att säkerställa elevens kunskapsinhämtning.

Eleven kan också känna sig trygg med att ha ett material som befäster det ni arbetar med under lektionerna. Eleven kan använda boken på egen hand, tillsammans med dig som lärare eller med sina klasskamrater. Antingen  arbetar ni med ett gemensamt avsnitt eller så är behovet olika för eleverna som då arbetar enskilt med just det avsnitt som behöver fördjupas.