Pär Larsson

Pär Larsson har tillsammans med Anna Asp skrivit läroboken Respons. Han tycker det har varit intressant att omsätta politiska önskemål om vad elever ska lära sig i ämnet svenska i en lärobok som också ser till skolans faktiska möjligheter.

Han arbetar just nu på Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje som lärare i svenska och svenska som andraspråk på estetiska programmet, samhällsprogrammet och IVIK. Tidigare har han undervisat på bl.a. SFI och Handelsprogrammet i Göteborg.