Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Historiska kvinnor

"Var finns kvinnorna i historien?" Överallt såklart! Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Lyft samtidigt frågan om problematiken med representation i historien.

Läs mer...
Historiska kvinnor - Kortlek Historiska kvinnor - Kortlek
Historiska kvinnor - Kortlek
Övrigt

Kortlek

Utkom 13 oktober 2017

Isbn
9789127452060
Typ
Övrigt
Du har nått den maximala köpsumman.
81 kr
Historiska kvinnor - Kortlek Historiska kvinnor - Kortlek
Kortlek
Utkom 13 okt 2017
ISBN 9789127452060
81 kr
Historiska kvinnor - Kortlek
Kortlek
81 kr
Historiska kvinnor - Kortlek Historiska kvinnor - Kortlek
Kortlek
Utkom 13 okt 2017
ISBN 9789127452060
81 kr
Historiska kvinnor - Kortlek
Kortlek
Ingen Författare
Historiska kvinnor - Kortlek
Historiska kvinnor - Kortlek

Andra intressanta titlar

Om Historiska kvinnor

Kortleken är ett kvartettspel, där de 52 kvinnorna är indelade i tretton grupper. Bland dessa hittar du aktivister som Kata Dalström, Katarina Taikon och Elsa Laula, matpionjärer som Cajsa Warg och Märit Huldt och många andra spännande kvinnor.

Låt spelet börja

Kortleken kan du använda så här:

* Fråga eleverna: Vilka kända svenska historiska kvinnor känner ni till? Skriv uppnamnen på tavlan.
* Gruppera tillsammans kvinnorna med hjälp av frågor som: När levde kvinnorna? Vad jobbade de med? Varför är de kända eller varför känner ni till dem?
* Låt eleverna bläddra i en lärobok i exempelvis historia eller samhällskunskap. Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män i den? Hur många kvinnor nämns till exempel vid namn? Hur många män? Varför tror ni det beror på?
* Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer och låt varje grupp få en kortlek var. Spelet går ut på att samla alla fyra kort i en kategori, tänk på kortspelet Finns i sjön. Låt därefter eleverna spela.

Kostnadsfritt extramaterial

Till din kortlek finns det lektionstips som du kan använda tillsammans med korten. Dessa når du kostnadsfritt i Extramaterial genom att logga in på Mina sidor.

Källor och källkritik

Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 7–9.
I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar det svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till i dag. Fokus ligger på ungdomars livsvillkor.

Läs mer