Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Implementeringsboken

Så inför du nytt som gör nytta

Implementeringsboken är fast förankrad i den senaste och mest relevanta kunskapen inom implementeringsvetenskapen. Du får ta del av noggrant utvalda modeller som är användbara i praktiken, så att du vet vad du steg för steg ska göra för att lyckas.

Läs mer...
Implementeringsboken Implementeringsboken
Implementeringsboken
kommande

Implementeringsboken

Utkommer 1 januari 2023

Isbn
9789127461147
Typ
Inbunden
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Implementering innebär att föra in, sprida och integrera något nytt i en organisation i syfte att åstadkomma något av värde. Processen är förvånansvärt likartad oavsett vad som ska implementeras: nya behandlingsmetoder eller administrativa system inom sjukvården, en ny teknik i skogsindustrin eller en ny ledarskapsmodell inom bilindustrin. Anledningen är att implementering handlar om människor, organisationer och förändring. Och vi människor är ju ändå rätt lika, oavsett om vi har valt att såga träd eller behandla sårskador.

Tyvärr misslyckas över hälften av alla implementeringar, trots stora ansträngningar och resurser. Ofta saknas kunskap om vilka förberedelser som krävs och vad som är viktigt att göra i olika skeden.

Implementeringsboken är fast förankrad i den senaste och mest relevanta kunskapen inom implementeringsvetenskapen. Du får ta del av noggrant utvalda modeller som är användbara i praktiken, så att du vet vad du steg för steg ska göra för att lyckas. Den är skriven både för dig som studerar och för dig som står mitt i en implementering, för dig som är novis eller mer erfaren.

Henna Hasson är professor i implementering vid Karolinska institutet och chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm.

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens högskola.

Implementering innebär att föra in, sprida och integrera något nytt i en organisation i syfte att åstadkomma något av värde. Processen är förvånansvärt likartad oavsett vad som ska implementeras: nya behandlingsmetoder eller administrativa system inom sjukvården, en ny teknik i skogsindustrin eller en ny ledarskapsmodell inom bilindustrin. Anledningen är att implementering handlar om människor, organisationer och förändring. Och vi människor är ju ändå rätt lika, oavsett om vi har valt att såga träd eller behandla sårskador.

Tyvärr misslyckas över hälften av alla implementeringar, trots stora ansträngningar och resurser. Ofta saknas kunskap om vilka förberedelser som krävs och vad som är viktigt att göra i olika skeden.

Implementeringsboken är fast förankrad i den senaste och mest relevanta kunskapen inom implementeringsvetenskapen. Du får ta del av noggrant utvalda modeller som är användbara i praktiken, så att du vet vad du steg för steg ska göra för att lyckas. Den är skriven både för dig som studerar och för dig som står mitt i en implementering, för dig som är novis eller mer erfaren.

Henna Hasson är professor i implementering vid Karolinska institutet och chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm.

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens högskola.