Ulrica von Thiele Schwarz

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog med en bakgrund i företagshälsovården, professor i psykologi vid Mälardalens högskola och forskare på Medical Management Centre (MMC) vid Karolinska institutet.

Användbar evidens

Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre?


Författarna reder ut vad evidens är och hur tillförlitlig kunskap kan tas fram. Utförligt beskriver de varför följsamhet till evidensbaserade metoder är viktigt –...
Läs mer