Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gilla svenska kurs B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier. 

 

Läs mer...
Gilla svenska B Elevbok Gilla svenska B Elevbok
Gilla svenska B Elevbok

Elevbok

Utkom 27 december 2018

Isbn
9789127452183
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.
329 kr
Gilla svenska B Elevbok Gilla svenska B Elevbok
Elevbok
Utkom 27 dec 2018
ISBN 9789127452183
329 kr
Gilla svenska B Elevbok
Elevbok
329 kr
Gilla svenska B Elevbok Gilla svenska B Elevbok
Elevbok
Utkom 27 dec 2018
ISBN 9789127452183
329 kr
Gilla svenska B Elevbok
Elevbok
Ingen Författare
Gilla svenska B Elevbok
Gilla svenska B Elevbok
Gilla svenska sfi kurs B Digital Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
nyhet

Gilla svenska sfi kurs B Digital

Utkom 10 augusti 2020

Isbn
9789198442335
Licenstid
365 dagar
Du har nått den maximala köpsumman.
245 kr
Gilla svenska sfi kurs B Digital Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Utkom 10 aug 2020
ISBN 9789198442335
245 kr
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
245 kr
Gilla svenska sfi kurs B Digital Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Utkom 10 aug 2020
ISBN 9789198442335
245 kr
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Ingen Författare
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska sfi kurs B Digital
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Lärarhandledning Webb

Utkom 2 maj 2019

Isbn
9789127453005
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
614 kr
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 2 maj 2019
ISBN 9789127453005
614 kr
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
614 kr
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 2 maj 2019
ISBN 9789127453005
614 kr
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb

Andra intressanta titlar

Prova gratis

Prova Gilla svenska sfi kurs B Digital i 30 dagar. 

Kom igång direkt

Om Gilla svenska

Gilla svenska består av tre elevböcker för sfi kurs B, C och D där Gilla svenska kurs B är först ut!

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Elevboken består av 12 kapitel med teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. 

I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

* en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
* en artikel på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till  exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar.

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudfiler, filmer och webbövningar finns samlade här. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok.

Gilla svenska B som heldigitalt läromedel

Gilla svenska sfi kurs B Digital bygger på Natur & Kulturs läromedel Gilla svenska och innehåller allt du är van vid från den tryckta boken och är ett flexibelt och genrepedagogiskt sfi-läromedel.  Den specialutvecklade och inkluderande funktionaliteten, som till exempel uppläst ljud och möjlighet att justera texten, skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven.

Kostnadsfritt extramaterial

Till både den tryckta boken och digitalboken ingår berikat material som filmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar. Du når det här.

Lärarhandledning

Till den webbaserade lärarhandledningen finns kopieringsunderlag, ljudfiler, filmer och webbövningar. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok. 

Presentation av Gilla svenska

Både jag och eleverna är supernöjda med Gilla svenska B! Relevanta och intressanta teman och texter, tydlig struktur och mycket material. Extra plus till filmerna. Maria Janeklint, sfi-lärare.

 


Gilla svenska kurs C

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs C och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.  

Läs mer