Gilla svenska kurs B

Flexibelt och genrepedagogiskt sfi-läromedel

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

 

Tryckta läromedel

Gilla svenska B Elevbok Gilla svenska B Elevbok
Gilla svenska B Elevbok Nyhet
Utgiven: 2018-12-27
240 Sidor
ISBN 9789127452183
Häftad
239 kr
Provläs

Digitala läromedel

Gilla svenska B Elevbok Digital Gilla svenska B Elevbok Digital
Gilla svenska B Elevbok Digital Kommande
Utgiven: 2019-03-01
240 Sidor
ISBN 9789127455672
Onlineprodukt
99 kr
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb Gilla svenska B Lärarhandledning Webb
Gilla svenska B Lärarhandledning Webb Kommande
Utgiven: 2019-03-01
ISBN 9789127453005
Onlineprodukt
349 kr

Om Gilla svenska

Gilla svenska består av tre elevböcker för sfi kurs B, C och D där Gilla svenska kurs B är först ut!

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Elevboken består av 12 kapitel med teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. 

I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

* en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
* en artikel på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till  exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar.

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudfiler, filmer och webbövningar finns samlade här. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok.

De digitala komponenterna utkommer under våren 2019.

Utvärderingsexemplar av Gilla svenska kurs B

Här kan du förbeställa ett utvärderingsex av boken, som skickas ut när boken utkommer i januari 2019. 

Förbeställ utvärderingsexemplar