Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gilla svenska kurs C

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs C och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.  

Läs mer...
Gilla svenska C Elevbok Gilla svenska C Elevbok
Gilla svenska C Elevbok

Elevbok

Utkom 20 december 2019

Isbn
9789127451100
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.
329 kr
Gilla svenska C Elevbok Gilla svenska C Elevbok
Elevbok
Utkom 20 dec 2019
ISBN 9789127451100
329 kr
Gilla svenska C Elevbok
Elevbok
329 kr
Gilla svenska C Elevbok Gilla svenska C Elevbok
Elevbok
Utkom 20 dec 2019
ISBN 9789127451100
329 kr
Gilla svenska C Elevbok
Elevbok
Ingen Författare
Gilla svenska C Elevbok
Gilla svenska C Elevbok
Gilla svenska C Elevbok Digital Gilla svenska C Elevbok Digital
Gilla svenska C Elevbok Digital
Onlineprodukt

Elevbok Digital

Utkom 19 februari 2020

Isbn
9789127457164
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Gilla svenska C Elevbok Digital Gilla svenska C Elevbok Digital
Elevbok Digital
Utkom 19 feb 2020
ISBN 9789127457164
174 kr
Gilla svenska C Elevbok Digital
Elevbok Digital
174 kr
Gilla svenska C Elevbok Digital Gilla svenska C Elevbok Digital
Elevbok Digital
Utkom 19 feb 2020
ISBN 9789127457164
174 kr
Gilla svenska C Elevbok Digital
Elevbok Digital
Ingen Författare
Gilla svenska C Elevbok Digital
Gilla svenska C Elevbok Digital
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Lärarhandledning Webb

Utkom 21 april 2020

Isbn
9789127457188
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
614 kr
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 21 apr 2020
ISBN 9789127457188
614 kr
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
614 kr
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 21 apr 2020
ISBN 9789127457188
614 kr
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb
Gilla svenska C Lärarhandledning Webb

Andra intressanta titlar

Om Gilla svenska

Fristående kapitel för kontinuerligt intag

Elevboken består av 10 kapitel med teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Boken är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Tydlig struktur underlättar för eleven

Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse

I Gilla svenska C får eleverna träna på att läsa och förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på mellan raderna-frågor. 

I varje kapitel finns huvudtexter i två texttyper på två nivåer:

* en berättelse som introducerar temat och som ger eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
* en text på lite högre nivå som ger eleven extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer självständigt.

Fler texttyper i C-boken

Elevboken för kurs C innehåller texttyper som eleverna ska bekanta sig med enligt kursplanen. Texttyperna är bland annat: tidningsartikel, reportage, faktatext och sångtext. 

Grammatik i en kontext

I varje kapitel finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det finns även en grammatikdel i slutet av boken. Tillsammans med webbövningarna och kopieringsunderlagen får då eleverna mycket repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens

Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel filmade samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det finns även en mängd extraövningar på elevwebben, till  exempel uttalsövningar, extra hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar.

Lättillgängligt lärarmaterial

Till Gilla svenska C hör en webbaserad lärarhandledning med en tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som finns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudfiler, filmer och webbövningar finns samlade här. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska C som digitalbok.

Kostnadsfritt extramaterial

Till både den tryckta boken och digitalboken ingår berikat material som filmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar. 

Lärarhandledning

Till den webbaserade lärarhandledningen finns kopieringsunderlag, ljudfiler, filmer och webbövningar. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska C som digitalbok. 

Presentation av Gilla svenska

Utvärderingsexemplar av Gilla svenska kurs C

Här kan du förbeställa ett utvärderingsex av boken. 

Beställ utvärderingsexemplar

 


Gilla svenska kurs B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier. 

 

Läs mer