Caroline Croona

Caroline Croona är förlagsredaktör och har många års erfarenhet av att ta fram läromedel i bland annat sfi och svenska.

Gilla svenska kurs B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

 

Läs mer