Caroline Croona

Gilla svenska Gilla svenska kurs B

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och baseras på cirkelmodellen med konkreta mål och synliga strategier.

Mer info