Caroline Croona

Caroline Croona är förlagsredaktör och har många års erfarenhet av att ta fram läromedel i bland annat sfi och svenska.