Sanna Lundgren

Sanna Lundgren är i grunden gymnasielärare i svenska som andraspråk. Sanna har under många år arbetat på folkhögskola och undervisat grupper på sfi-, grund- och gymnasienivå. Idag arbetar hon främst som lärare och kursansvarig för språkintroduktion.