Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa litteraturen

Fixa litteraturen består av två böcker:
Fixa litteraturen 1 – med fokus på motiv, stildrag och berättarteknik. För kursen Svenska 1.
Fixa litteraturen 2 – med fokus på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och litteraturvetenskaplig analys. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Läs mer...
Fixa litteraturen 1 Fixa litteraturen 1
Fixa litteraturen 1

Fixa litteraturen 1

ISBN 9789127435353
Utkom 23 juni 2014
ISBN
9789127435353
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Fixa litteraturen 1 Digitalbok Fixa litteraturen 1 Digitalbok
Fixa litteraturen 1 Digitalbok
Onlineprodukt

Fixa litteraturen 1 Digitalbok

ISBN 9789127439009
Uppdateras löpande
ISBN
9789127439009
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud
Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud
Onlineprodukt

Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud

ISBN 9789127440043
Uppdateras löpande
ISBN
9789127440043
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fixa litteraturen

För Svenska 1

Fixa litteraturen 1: Motiv, stildrag och berättarteknik

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshoppar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift. 

För Svenska 2 och 3

Fixa litteraturen 2: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter från olika delar av världen som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteraturen och samhällsutvecklingen. Efter mönstertexterna följer övningar där eleven arbetar med att förstå, förklara och diskutera. Därefter analyseras texterna utifrån både temat och epokerna. Kapitlen avslutas med workshoppar och examinerande uppgifter. I uppslagsdelen längst bak i boken finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Digitalbok

Fixa litteraturen finns som digitalbok.

För Svenska 1

Fixa litteraturen 1: Motiv, stildrag och berättarteknik

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshoppar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift. 

För Svenska 2 och 3

Fixa litteraturen 2: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter från olika delar av världen som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteraturen och samhällsutvecklingen. Efter mönstertexterna följer övningar där eleven arbetar med att förstå, förklara och diskutera. Därefter analyseras texterna utifrån både temat och epokerna. Kapitlen avslutas med workshoppar och examinerande uppgifter. I uppslagsdelen längst bak i boken finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Digitalbok

Fixa litteraturen finns som digitalbok.

Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3. 

 

Läs mer

Fixa grammatiken

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2. 

Läs mer

Fixa språket

Fixa språket består av två böcker:
Fixa språket 1 – med fokus på språklig variation och attityder. För kursen Svenska 1.
Fixa språket 2 – med fokus på språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Läs mer