Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Uppdrag Språklyft

Ett lättarbetat och tydligt arbetsmaterial som följer innehållet i Skolverkets "Nya språket lyfter!"

Läs mer...
Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3 Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3
Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Utkom 4 december 2013

ISBN
9789127429932
Typ
Specialbindning
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.
Uppdrag Språklyft åk 1-3 Uppdrag Språklyft åk 1-3
Uppdrag Språklyft åk 1-3

Uppdrag Språklyft åk 1-3

Utkom 28 oktober 2011

ISBN
9789127420465
Typ
Specialbindning
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Uppdrag Språklyft, åk 4-6 Uppdrag Språklyft, åk 4-6
Uppdrag Språklyft, åk 4-6

Uppdrag Språklyft, åk 4-6

Utkom 11 februari 2014

ISBN
9789127422360
Typ
Specialbindning
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Uppdrag Språklyft

Uppdrag Språklyft åk 1–3, ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till varje tema finns en rad roliga och kreativa elevuppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. 

I anslutning till varje uppdrag finns en hänvisning till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya språket lyfter. Uppdragen finns som kopieringsunderlag – materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med.

Åk 1–3

Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft åk 1–3 och kan med fördel användas parallellt med denna, men fungerar även fristående. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Med utgångspunkt i högläsningstexterna får eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya språket lyfter och ger eleverna tillfällen att ur olika perspektiv öva matematiska och språkliga förmågor.

Elevuppdragen finns som kopieringsunderlag och i anslutning till varje uppdrag ges tydlig handledning till dig som lärare. Du får veta vad du ska observera hos eleverna samt ges förslag på hur uppgiften kan breddas. Temat Leksaksfabriken, kan med fördel användas i förskoleklass och årskurs 1. Temat Detektivbyrån passar bra i årskurs 2 och 3.


Åk 4–6

Uppdrag Språklyft åk 4–6 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. Uppdragen finns som kopieringsunderlag – materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med.

Till varje del finns dessutom en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet i texten.
I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya språket lyfter.

Om författarna

Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya språket lyfter, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6.

Extramaterial

Alla uppdrag till åk 4-6 finns också i digital version. Logga in här på nok.se (högst upp till höger på sidan) och välj Extramaterial. Sök upp ”Uppdrag Språklyft” i listan.

 

Uppdrag Språklyft åk 1–3, ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till varje tema finns en rad roliga och kreativa elevuppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. 

I anslutning till varje uppdrag finns en hänvisning till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya språket lyfter. Uppdragen finns som kopieringsunderlag – materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med.

Åk 1–3

Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft åk 1–3 och kan med fördel användas parallellt med denna, men fungerar även fristående. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Med utgångspunkt i högläsningstexterna får eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya språket lyfter och ger eleverna tillfällen att ur olika perspektiv öva matematiska och språkliga förmågor.

Elevuppdragen finns som kopieringsunderlag och i anslutning till varje uppdrag ges tydlig handledning till dig som lärare. Du får veta vad du ska observera hos eleverna samt ges förslag på hur uppgiften kan breddas. Temat Leksaksfabriken, kan med fördel användas i förskoleklass och årskurs 1. Temat Detektivbyrån passar bra i årskurs 2 och 3.


Åk 4–6

Uppdrag Språklyft åk 4–6 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. Uppdragen finns som kopieringsunderlag – materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med.

Till varje del finns dessutom en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet i texten.
I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya språket lyfter.

Om författarna

Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya språket lyfter, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6.

Extramaterial

Alla uppdrag till åk 4-6 finns också i digital version. Logga in här på nok.se (högst upp till höger på sidan) och välj Extramaterial. Sök upp ”Uppdrag Språklyft” i listan.