Fördel SVA för nyanlända åk 4–6

Digital lärresurs Sv. som andraspråk
4-6 Förberedelseklass Språkintro

Fördel är ett läromedel för nyanlända barn på mellanstadiet som läser svenska som andraspråk. Läromedlet består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Med Fördel bygger eleven upp både vardagsspråk och skolspråk.


Tryckta läromedel

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok
Utgivningsdatum 2016-08-04
156 Sidor
ISBN 9789127439603
Häftad
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Övningsbok Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Övningsbok
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Övningsbok
Utgivningsdatum 2016-09-26
156 Sidor
ISBN 9789127439610
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Lärarhandledning Webb Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Lärarhandledning Webb
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2016-12-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127447400
Onlineprodukt
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Digital Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Digital
Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Digital
Utgivningsdatum 2016-11-16
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127447981
Onlineprodukt

Om Fördel SVA för nyanlända

Fördel är läromedlet som passar för nyanlända barn på mellanstadiet. 

Fördel Textbok åk 4–6

Fördel Textbok åk 4–6 består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna anknyter till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.
Varje kapitel innehåller:
* En samtalsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
* Dialoger och tematiska bildordlistor.
* En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.

I textboken finns även:
* Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i NO och SO.
* En skönlitterär följetong i 10 avsnitt.

Fördel Övningsbok åk 4–6

Övningsboken innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med varje kapitel. Här finns också uppgifter som tränar läsförståelse samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk och skolspråk. Varje kapitel avslutas med hörövningar och uppgifter där eleverna får träna på att skriva inom en viss genre.

Fördel Lärarhandledning åk 4-6

Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar pdf. Den innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format (som spelas i webbläsaren).

Fördel Läs och förstå

Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod.

Läs mer