Läsloket åk 4–6

Arbetsböcker i svenska som andraspråk

Sv. som andraspråk
4-6 Förberedelseklass

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4–6.


Tryckta läromedel

Läsloket åk 4-6 Station 1 Vänner Läsloket åk 4-6 Station 1 Vänner
Läsloket åk 4-6 Station 1 Vänner Nyhet
Utgivningsdatum 2019-05-06
48 Sidor
ISBN 9789127455535
Häftad
Provläs
Läsloket åk 4-6 Station 2 Skola Läsloket åk 4-6 Station 2 Skola
Läsloket åk 4-6 Station 2 Skola Nyhet
Utgivningsdatum 2019-06-13
48 Sidor
ISBN 9789127455542
Häftad
Provläs
Läsloket åk 4-6 Station 3 Fritid Läsloket åk 4-6 Station 3 Fritid
Läsloket åk 4-6 Station 3 Fritid Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-20
48 Sidor
ISBN 9789127455559
Häftad
Läsloket åk 4-6 Station 4 Stad och land Läsloket åk 4-6 Station 4 Stad och land
Läsloket åk 4-6 Station 4 Stad och land Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-06
48 Sidor
ISBN 9789127455573
Häftad
Läsloket åk 4-6 Station 5 Djur och natur Läsloket åk 4-6 Station 5 Djur och natur
Läsloket åk 4-6 Station 5 Djur och natur Kommande
Utgivningsdatum 2019-10-18
48 Sidor
ISBN 9789127455566
Häftad

Visa alla produkter (5 st)

Om Läsloket åk 4-6

Fem stationer – fem nivåer

Läsloket åk 4–6 består av fem böcker. Mellan böckerna finns en progression där station 1 vänder sig till nybörjare i språket och station 5 till elever på mer avancerad nivå. Språknivån i böckerna bygger delvis på de fem stegen i läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Texter i olika genrer

Läsloket innehåller texter i olika genrer, till exempel berättande, beskrivande och återgivande texter. Till texterna finns uppgifter som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt grammatik. Texterna är rikligt illustrerade för att ge eleverna den stöttning de behöver om de arbetar med böckerna på egen hand.

Varje bok har ett tema

Station 1: Vänner
Station 2: Skola
Station 3: Fritid
Station 4: Stad och land
Station 5: Djur och natur

Gratis provlektion 1 till Läsloket

Ladda ner

Gratis provlektion 2 till Läsloket

Ladda ner