Spökägget

Att läsa och skriva i förskola och skola

En handbok om läs- och skrivinlärning.

Tryckta läromedel

Spökägget
Häftad 72 sidor. 2000-09-12. ISBN 9789127499454
355 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Spökägget

Med hjälp av ett tematiskt arbetssätt ges eleverna möjlighet att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter i ett meningsfullt sammanhang. Innehållet i undervisningen kopplas till barnens föreställningsvärld och vardag.

I Spökägget knyts teori och praktik samman och författarna visar hur man genom ett engagerande tema kan låta eleverna leka och arbeta sig fram till läs- och skrivkunskap. En konkret beskrivning av hur arbetet med temat Spökägget fortskrider löper parallellt med en teoretisk del som ger förklaringar till syftet med leken och arbetet.

Spökägget är en praktisk och didaktisk handbok om läs- och skrivinlärning som även passar som kurslitteratur inom lärarutbildning och fortbildning.