Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Spökägget Spökägget
Spökägget

Spökägget

Utkom 12 september 2000

Isbn
9789127499454
Typ
Häftad
Sidantal
72
Du har nått den maximala köpsumman.
495 kr
Spökägget Spökägget
Spökägget
Utkom 12 sep 2000
ISBN 9789127499454
495 kr
Spökägget
Spökägget
495 kr
Spökägget Spökägget
Spökägget
Utkom 12 sep 2000
ISBN 9789127499454
495 kr
Spökägget
Spökägget
Ingen Författare
Spökägget
Spökägget

Andra intressanta titlar

Om Spökägget

Med hjälp av ett tematiskt arbetssätt ges eleverna möjlighet att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter i ett meningsfullt sammanhang. Innehållet i undervisningen kopplas till barnens föreställningsvärld och vardag.

I Spökägget knyts teori och praktik samman och författarna visar hur man genom ett engagerande tema kan låta eleverna leka och arbeta sig fram till läs- och skrivkunskap. En konkret beskrivning av hur arbetet med temat Spökägget fortskrider löper parallellt med en teoretisk del som ger förklaringar till syftet med leken och arbetet.

Spökägget är en praktisk och didaktisk handbok om läs- och skrivinlärning som även passar som kurslitteratur inom lärarutbildning och fortbildning.