Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma matematik åk 2

Matematik i världsklass

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av  matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning.

Läs mer...
Singma matematik 2A Lärobok Singma matematik 2A Lärobok
Singma matematik 2A Lärobok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2A Lärobok

ISBN 9789127448834
Utkom 14 augusti 2017
ISBN
9789127448834
Typ
Inbunden
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2A Övningsbok Singma matematik 2A Övningsbok
Singma matematik 2A Övningsbok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2A Övningsbok

ISBN 9789127448872
Utkom 15 augusti 2017
ISBN
9789127448872
Typ
Inbunden
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2A Lärarhandledning med lärarwebb Singma matematik 2A Lärarhandledning med lärarwebb
Singma matematik 2A Lärarhandledning med lärarwebb
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2A Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127448964
Utkom 30 oktober 2017
ISBN
9789127448964
Typ
Specialbindning
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2A Lärarwebb 12 mån Singma matematik 2A Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 2A Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2A Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127455849
Uppdateras löpande
ISBN
9789127455849
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2B Lärobok Singma matematik 2B Lärobok
Singma matematik 2B Lärobok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2B Lärobok

ISBN 9789127448841
Utkom 22 januari 2018
ISBN
9789127448841
Typ
Inbunden
Sidantal
164
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2B Övningsbok Singma matematik 2B Övningsbok
Singma matematik 2B Övningsbok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2B Övningsbok

ISBN 9789127448889
Utkom 22 januari 2018
ISBN
9789127448889
Typ
Inbunden
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2B Lärarhandledning med lärarwebb Singma matematik 2B Lärarhandledning med lärarwebb
Singma matematik 2B Lärarhandledning med lärarwebb
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2B Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127448971
Utkom 8 mars 2018
ISBN
9789127448971
Typ
Specialbindning
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 2B Lärarwebb 12 mån Singma matematik 2B Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 2B Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 2B Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127455863
Uppdateras löpande
ISBN
9789127455863
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Singma

Andra intressanta titlar

Om Singma matematik åk 2

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Singma Lärobok Singma Övningsbok

Vi utforskar
Varje lektion inleds med att eleverna har boken stängd och du inleder med en noga utvald startuppgift. Här har du som lärare en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion. I lärarhandledningen får du allt stöd du behöver för att leda diskussionen och för att formalisera matematiken på tavlan.

Vi lär
När ni är klara med startuppgiften öppnar ni boken och tittar på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter som behandlar samma ämnesområde på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Allt stöd du behöver finns i lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

Genomtänkt undervisning

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt.

Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Singma Lärobok Singma Övningsbok

Vi utforskar
Varje lektion inleds med att eleverna har boken stängd och du inleder med en noga utvald startuppgift. Här har du som lärare en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion. I lärarhandledningen får du allt stöd du behöver för att leda diskussionen och för att formalisera matematiken på tavlan.

Vi lär
När ni är klara med startuppgiften öppnar ni boken och tittar på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter som behandlar samma ämnesområde på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Allt stöd du behöver finns i lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

Genomtänkt undervisning

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt.

Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt kopieringsunderlag, bedömningsstöd och bildmaterial. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt kopieringsunderlag, bedömningsstöd och bildmaterial. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

För mig är det väldigt tydligt att mina elever lär sig bättre och att kunskapen verkligen sätter sig. De har aldrig varit så skickliga på att prata matematik, och verkligen på djupet förstå matematiken. Angelica Ioseinov, lärare i Malmö

 


 


Har du frågor om innehållet?

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Singma matematik åk 1

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av  matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning. 

Läs mer

Singma matematik åk 3

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av  matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning.

Läs mer