Kerstin Wallander

Författare till PULS 4-6 Biologi Människan.

PULS Biologi 4-6 Människan

Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

Läs mer