Pixel åk 6

Digital lärresurs Matematik
4-6

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med Pixel för årskurs 6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik.


Tryckta läromedel

Pixel 6 Facit Grundböcker och övningsbok Pixel 6 Facit Grundböcker och övningsbok
Pixel 6 Facit Grundböcker och övningsbok
Utgivningsdatum 2009-08-10
72 Sidor
ISBN 9789127410879
Häftad
Pixel 6 Övningsbok Pixel 6 Övningsbok
Pixel 6 Övningsbok
Utgivningsdatum 2009-07-03
136 Sidor
ISBN 9789127410817
Häftad
Provläs
Pixel 6A Grundbok Pixel 6A Grundbok
Pixel 6A Grundbok
Utgivningsdatum 2009-05-05
128 Sidor
ISBN 9789127410619
Häftad
Provläs
Pixel 6A Grundbok, andra upplagan Pixel 6A Grundbok, andra upplagan
Pixel 6A Grundbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-01
144 Sidor
ISBN 9789127445208
Häftad
Provläs
Pixel 6A Lärarbok Pixel 6A Lärarbok
Pixel 6A Lärarbok
Utgivningsdatum 2009-05-18
144 Sidor
ISBN 9789127410749
Häftad
Provläs
Pixel 6A Lärarbok, andra upplagan Pixel 6A Lärarbok, andra upplagan
Pixel 6A Lärarbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-07
180 Sidor
ISBN 9789127445338
Specialbindning
Pixel 6A Parallellbok, andra upplagan Pixel 6A Parallellbok, andra upplagan
Pixel 6A Parallellbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-08
144 Sidor
ISBN 9789127445277
Häftad
Pixel 6A Övningsbok, andra upplagan Pixel 6A Övningsbok, andra upplagan
Pixel 6A Övningsbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-01
80 Sidor
ISBN 9789127445758
Häftad
Pixel 6B Grundbok Pixel 6B Grundbok
Pixel 6B Grundbok
Utgivningsdatum 2009-07-03
128 Sidor
ISBN 9789127410626
Häftad
Pixel 6B Grundbok, andra upplagan Pixel 6B Grundbok, andra upplagan
Pixel 6B Grundbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-01-11
144 Sidor
ISBN 9789127445215
Häftad
Pixel 6B Lärarbok Pixel 6B Lärarbok
Pixel 6B Lärarbok
Utgivningsdatum 2009-07-03
136 Sidor
ISBN 9789127410756
Häftad
Pixel 6B Lärarbok, andra upplagan Pixel 6B Lärarbok, andra upplagan
Pixel 6B Lärarbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-01-16
180 Sidor
ISBN 9789127445345
Specialbindning
Pixel 6B Parallellbok, andra upplagan Pixel 6B Parallellbok, andra upplagan
Pixel 6B Parallellbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-01-11
144 Sidor
ISBN 9789127445284
Häftad
Pixel 6B Övningsbok, andra upplagan Pixel 6B Övningsbok, andra upplagan
Pixel 6B Övningsbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-01-11
80 Sidor
ISBN 9789127445765
Häftad

Digitala läromedel

Pixel 6 Övningsbok Digital u ljud Pixel 6 Övningsbok Digital u ljud
Pixel 6 Övningsbok Digital u ljud
Utgivningsdatum 2017-03-29
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127451025
Onlineprodukt
Pixel 6A Grundbok Digital Pixel 6A Grundbok Digital
Pixel 6A Grundbok Digital
Utgivningsdatum 2011-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127424920
Onlineprodukt
Pixel 6A Grundbok Digital, andra upplagan Pixel 6A Grundbok Digital, andra upplagan
Pixel 6A Grundbok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-06
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127449343
Onlineprodukt
Pixel 6B Grundbok Digital Pixel 6B Grundbok Digital
Pixel 6B Grundbok Digital
Utgivningsdatum 2011-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127424937
Onlineprodukt
Pixel 6B Grundbok Digital, andra upplagan Pixel 6B Grundbok Digital, andra upplagan
Pixel 6B Grundbok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-06
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127449350
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel 6B
Pixel 6A

Visa alla produkter (19 st)

Om Pixel åk 6

Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger. När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Grundbok

I Pixel har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel inleds med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation för att introduktionen ska kunna utgå från ett konkret samtal. För att skilja på uppgifter och annan information finns det tydliga rutor för exempel, fakta och spel. Exempel och fakta är rutor att samla undervisningen kring. Här finns tillfälle att med stöd av läroboken gå igenom nya moment och begrepp. Till de flesta rutor finns även digitala verktyg i IST-boken. Spel som färdighetsträning är ett viktigt inslag i Pixelmetodiken, för att befästa kunskaper. Det finns också dialogrutor i böckerna där eleverna ska diskutera påståenden och frågeställningar och träna sig på att argumentera. Sist i varje kapitel finns fyra återkommande uppslag:

Kan du detta? är en utvärdering av innehållet i kapitlet med koppling till matematiskt innehåll och förmågorna.
Träna mer erbjuder fler uppgifter för att befästa innehållet i kapitlet.
Träna tanken erbjuder uppgifter av problemlösande karaktär.
Lite av varje är repetition av tidigare stoff för att hålla kunskaperna vid liv och befästa dem ytterligare.

Till varje kapitel finns en sammanställning över de matematiska begrepp som eleverna möter som kopieringsunderlag i lärarboken. Begreppen förklaras i ord och med bilder och det finns också plats för egna anteckningar.

Parallellbok

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundboken uppslag för uppslag och är tänkt för elever som har svårigheter att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet. Du som lärare får möjlighet att anpassa undervisningen och eleverna kan lära av varandra, trots att de arbetar med olika böcker.

Lärarbok

Inledningen används främst till läsårsplaneringen. Där finns författarnas tolkning och beskrivning av det centrala innehållet för årskursen och exempel på hur eleverna får möta förmågorna när de arbetar med innehållet. Här beskrivs vilka matematiska färdigheter eleverna ska utveckla.

Handledning för varje lektion
Lärarbokens största del är handledningen som följer elevernas grundbok sida för sida. Här finns allt som behövs för den dagliga planeringen och genomförandet av lektionerna. Det matematiska innehållet för varje lektion presenteras tillsammans med en förklaring till var och en av uppgifterna i grundboken.

Matematiska samtal
I handledningen finns bland annat exempel på frågor att ställa till eleverna för att stimulera matematiska resonemang och tankegångar. Frågorna är tydligt markerade, så att de blir enkla att hitta. Syftet med dem är att illustrera olika frågetyper och ge idéer till frågor, inte att de nödvändigtvis måste följas ordagrant.

Förenkla, utmana och fler aktiviteter
Till varje uppslag i grundboken finns förslag på hur man med små knep kan göra innehållet i uppgifterna enklare. Dessutom finns tips på hur innehållet kan anpassas för de elever som behöver fler eller större utmaningar. Det stora utbudet av aktiviteter ger valmöjligheter. Aktiviteterna är alltid kopplade till arbetet i grundboken, och gör det enkelt att lyfta in och motivera dem i undervisningen.

Bedömning
I slutet av varje kapitel finns uppslaget Kan du detta?. Till varje uppgift finns en kort beskrivning i lärarboken om vilka kunskaper eleverna har möjlighet att visa och vad som kan bedömas. Som hjälp i den formativa bedömningen finns förslag på sidor ur grundboken där ett innehåll kan repeteras och förslag på sidor i övningsboken som behandlar samma innehåll, för repetition eller ytterligare träning.

Kopieringsunderlag
Längst bak i lärarboken finns kopieringsunderlag med sidor från grundboken där eleverna kan lösa uppgifter direkt på en sida. Där finns också begreppslistor och prov.

Övningsbok

Övningsboken har samma kapitel och matematiska områden som grundboken. Uppgifterna till varje område finns på tre nivåer som är färgmarkerade för att det ska vara enkelt för eleverna att välja nivå. Sist i varje kapitel finns uppgifter av problemkaraktär.

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! Här finns t.ex. webbövningar till eleverna, bedömningsstöd och uppdateringar. Extramaterialet finns här.

Digitalbok

De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. 

Lärarmaterial Grundbok IST

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp. Prova gratis 14 dagar!

Pixel Parallellbok

Med Pixel är det lätt att anpassa undervisningen så att alla kan vara med på sin nivå. Målet är att alla ska lyckas, samtidigt som de utmanas och får möjlighet att lära sig ännu mer efter sin förmåga.

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter. Boken passar för elever som har svårt att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet.

Konsten att välja läromedel i matematik

Alla ska med eftersom alla barn och ungdomar kommer att ha stor nytta av sina matematikkunskaper senare i livet. När ämnet är viktigt blir också du som lärare extra viktig. Att du hittar det läromedel som passar dig och dina elever har även det stor betydelse. Det är därför vi har gjort den här broschyren.

Beställ broschyr

Digilär Matematik för årskurs 4-6

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. I augusti 2018 stod materialet för årskurs 4 klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram under kommande läsår och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer