Lärarens guide till Musik åk 1-3

Teori och praktik

Musik
1-3

En handbok för musikläraren som undervisar i årskurs 1-3. I boken ligger fokus på de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 1–3. Dessa kopplas sedan till praktiska övningar. 


Tryckta läromedel

Lärarens guide till Musik åk 1-3 Lärarens guide till Musik åk 1-3
Lärarens guide till Musik åk 1-3 Nyhet
Utgivningsdatum 2019-05-28
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127454293
Provläs

Om Lärarens guide till Musik

Lärarens guide till Musik tar upp musikämnets praktiska moment kopplat till det centrala innehållet för musik åk 1-3. I boken får du som lärare teori, inspiration och tips till din musikundervisning. Boken innehåller:

* Teoriavsnitt om musikämnet och musikundervisning.
* Förslag på hur man kan planera ett läsår.
* Reflektionsfrågor och utvärdering till läraren efter lektioner och arbetsområden.
* Lektionsförslag kopplat till gemensam sång och gemensamt spel.
* Temaområden som FN-dagen och lucia.

Lärarens guide till Musik innehåller även rikligt med kopieringsunderlag som kan användas i undervisningen.