Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karin Dietrichson

Karin Dietrichson är förstelärare med inriktning på estetiska lärprocesser på en grundskola i Stockholms stad.  Hon har arbetat på alla stadier i grundskolan i över 20 år.

Lärarens guide till Musik åk 1-3

En handbok för musikläraren som undervisar i årskurs 1-3. I boken ligger fokus på de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 1–3. Dessa kopplas sedan till praktiska övningar. 

Läs mer