Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inkludera nyanlända elever – den första tiden i skolan

Ingår i serien Lärpocket

Hur kan vi skapa förutsättningar för en inkluderande skolgång för våra nyanlända elever? Vilket stöd behövs för att möta elevernas olika behov? Hur kan vi samarbeta för att säkerställa att nyanlända elever får den undervisning de har rätt till?

Läs mer...
Lärpocket Inkludera nyanlända elever Lärpocket Inkludera nyanlända elever
Lärpocket Inkludera nyanlända elever

Lärpocket Inkludera nyanlända elever

Utkom 12 maj 2023

ISBN
9789127463202
Typ
Inbunden
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Inkludera nyanlända elever

Inkludera nyanlända elever vill inspirera till ett arbete som inkluderar alla nyanlända elever i en flexibel organisation. Boken innehåller en genomgång av de framgångsfaktorer som gynnar nyanländas lärande och skolframgång. Den ger även förslag på hur all personal i skolan tillsammans kan skapa en inkluderande och demokratisk lärmiljö.

Boken vänder sig till dig som möter nyanlända elever i din skolvardag.

Inkludera nyanlända elever vill inspirera till ett arbete som inkluderar alla nyanlända elever i en flexibel organisation. Boken innehåller en genomgång av de framgångsfaktorer som gynnar nyanländas lärande och skolframgång. Den ger även förslag på hur all personal i skolan tillsammans kan skapa en inkluderande och demokratisk lärmiljö.

Boken vänder sig till dig som möter nyanlända elever i din skolvardag.

Liv Kellgren, förstelärare i svenska som andraspråk, har skrivit en föredömligt klar och väldisponerad bok som jag tror kommer att visa hur svenska skolor har blivit och fortfarande kan bli bättre på arbetet med integration. Dick Nilsson, BTJ-häftet nr 16, 2023

Lärpocket

Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.
Utforska Lärpocket

Andra intressanta titlar