Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inkludera nyanlända elever – den första tiden i skolan

Ingår i serien Lärpocket

Hur kan vi skapa förutsättningar för en inkluderande skolgång för våra nyanlända elever? Vilket stöd behövs för att möta elevernas olika behov? Hur kan vi samarbeta för att säkerställa att nyanlända elever får den undervisning de har rätt till?

Läs mer...
Lärpocket Inkludera nyanlända elever Lärpocket Inkludera nyanlända elever
Lärpocket Inkludera nyanlända elever
Kommande

Lärpocket Inkludera nyanlända elever

Utkommer 28 april 2023

ISBN
9789127463202
Typ
Inbunden
Sidantal
88
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Inkludera nyanlända elever

Inkludera nyanlända elever vill inspirera till ett arbete som inkluderar alla nyanlända elever i en flexibel organisation. Boken innehåller konkreta råd om hur stödstrukturer kan planeras, så som extra undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning. Den ger även förslag på hur lärarlag tillsammans kan skapa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Boken vänder sig till dig som möter nyanlända elever i din skolvardag.

Inkludera nyanlända elever vill inspirera till ett arbete som inkluderar alla nyanlända elever i en flexibel organisation. Boken innehåller konkreta råd om hur stödstrukturer kan planeras, så som extra undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning. Den ger även förslag på hur lärarlag tillsammans kan skapa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Boken vänder sig till dig som möter nyanlända elever i din skolvardag.