Fördel SVA för nyanlända åk 7-9

Fördel är ett läromedel för nyanlända ungdomar på högstadiet och språkintroduktion som läser svenska som andraspråk. Läromedlet består av både textbok, övningsbok och lärarhandledning som möjliggör utveckling på flera oika nivåer samtidigt. Har en koppling till olika skolämnen och innehåller texter i olika genrer.

 

Tryckta läromedel

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 1
Utgiven: 2012-01-09
192 Sidor
ISBN 9789127421844
Häftad
169 kr
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2
Utgiven: 2013-02-15
192 Sidor
ISBN 9789127422308
Häftad
249 kr
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 2
Utgiven: 2013-08-08
192 Sidor
ISBN 9789127422315
Häftad
169 kr
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 1
Utgiven: 2011-10-14
192 Sidor
ISBN 9789127421837
Häftad
249 kr
Provläs

Digitala läromedel

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Lärarhandledning 1 Webb
Utgiven: 2012-01-20
200 Sidor
ISBN 9789127422292
Onlineprodukt
850 kr
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2 Digital
Utgiven: 2013-05-05
192 Sidor
ISBN 9789127429543
Onlineprodukt
79 kr
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Lärarhandledning 2 Webb
Utgiven: 2013-05-03
200 Sidor
ISBN 9789127422322
Onlineprodukt
850 kr
Provläs
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 1 Digital
Utgiven: 2012-10-19
ISBN 9789127425828
Onlineprodukt
79 kr

Visa alla produkter (8 st)

Om Fördel SVA för nyanlända

Fördel är läromedlet som möter nybörjarelever med olika förkunskaper. Passar för nyanlända barn och ungdomar på högstadiet och språkintroduktion. 

När eleverna slussas ut i klass förväntas de behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk att uttrycka känslor och tankar på. I Fördel får eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt. Läromedlet består av textböcker, övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningarna i mp3-format. Textböckerna finns även som digitalböcker.

Fördel Textbok

Fördel 1 och 2 passar för elever som går i förberedelseklass åk 7–9 eller på gymnasiets språkintroduktion. Fördels textböcker består av tio tematiska kapitel som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje tema innehåller:

En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
Dialoger och andra texttyper.

Textbok 1 innehåller:

* Tematiska bildordlistor.
* Faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.
* En skönlitterär följetong i 15 avsnitt på enkel svenska.

Textbok 2 innehåller:

* En skönlitterär, berättande text samt en sakprosatext i varje kapitel. Sakprosatexten kan vara beskrivande, instruerande, argumenterande eller förklarande, men knyter alltid an till kapitlets tema.
* En stjärntext som har ett ordförråd lite över elevernas språknivå. Den ligger sist i kapitlet.
* En genomgång av vad som är typiskt för en viss genre som eleverna sedan ska skriva, till exempel en saga eller en recension.

Både Textbok 1 och Textbok 2 avslutas med en uppslagsdel.

Fördel Övningsbok

Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas eget skrivande samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp.

Digitalböcker

Alla textböcker finns som digitalböcker. Fördelen med de digitala textböckerna är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna laddas ner och kan delas med lärare på skolan. De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

I lärarhandledningen finns även facit till övningsböckerna.

Jag har använt Fördel 1 i min mottagningsgrupp de senaste tre terminerna. Det är ett material som fungerar väldigt bra!