Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Väpplarna

Utmana de äldsta barnen i förskolan

Det här är ett arbetsmaterial som utgår från målen inom språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel ur den Lpfö 18. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

 

Läs mer...
Väpplarna Handledning med lärarwebb Väpplarna Handledning med lärarwebb
Väpplarna Handledning med lärarwebb

Handledning med lärarwebb

Utkom 17 april 2019

Isbn
9789127453692
Sidantal
292
Du har nått den maximala köpsumman.
Väpplarna Min bok Väpplarna Min bok
Väpplarna Min bok

Min bok

Utkom 3 april 2019

Isbn
9789127453708
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
Väpplarna V som i väpplarna Väpplarna V som i väpplarna
Väpplarna V som i väpplarna

V som i väpplarna

Utkom 28 februari 2020

Isbn
9789127457805
Typ
Inbunden
Sidantal
64
Du har nått den maximala köpsumman.
Väpplarna lärarwebb 12 mån Väpplarna lärarwebb 12 mån
Väpplarna lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

lärarwebb 12 mån

Utkom 10 januari 2020

Isbn
9789127458178
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Väpplarna

Materialet är tydligt uppbyggt med mängder med aktiviteter som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning, en arbetsbok för barnen använder som förlängning på de gemensamma aktiviteterna och en illustrerad kapitelbok. Varje ämne representeras av en Väpplare, vilket syns på deras färg och mönster.

Handledning – allt som behövs för pedagogen

Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också en mängd kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.

Min bok – barnens egen arbetsbok

Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även visas upp vid utvecklingssamtalet för att göra föräldrarna delaktiga. Observera att i en del av övningarna ska barnen klistra in bilder. Dessa finns som kopieringsunderlag i handledningen.

V som i väpplarna – Högläsningsbok

I kapitelboken V som i Väpplarna får vi lära känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam. Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli riktiga superhjältar. Under historiens gång får de användning för det som var och en är intresserad av och till slut upptäcker de att de blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att dela med sig av sina kunskaper och att vara bra kompisar.

Boken består korta kapitel och är rikt illustrerad. V som i Väpplarna kan läsas helt fristående men passar också att använda parallellt med arbetet. Många av aktiviteterna som barnen själva får göra återkommer även i kapitelboken.

Materialet är tydligt uppbyggt med mängder med aktiviteter som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning, en arbetsbok för barnen använder som förlängning på de gemensamma aktiviteterna och en illustrerad kapitelbok. Varje ämne representeras av en Väpplare, vilket syns på deras färg och mönster.

Handledning – allt som behövs för pedagogen

Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också en mängd kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.

Min bok – barnens egen arbetsbok

Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även visas upp vid utvecklingssamtalet för att göra föräldrarna delaktiga. Observera att i en del av övningarna ska barnen klistra in bilder. Dessa finns som kopieringsunderlag i handledningen.

V som i väpplarna – Högläsningsbok

I kapitelboken V som i Väpplarna får vi lära känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam. Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli riktiga superhjältar. Under historiens gång får de användning för det som var och en är intresserad av och till slut upptäcker de att de blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att dela med sig av sina kunskaper och att vara bra kompisar.

Boken består korta kapitel och är rikt illustrerad. V som i Väpplarna kan läsas helt fristående men passar också att använda parallellt med arbetet. Många av aktiviteterna som barnen själva får göra återkommer även i kapitelboken.

Varje ämne representeras av en Väpplare

Ordet väppling betyder klöver. Väpplarnas mönster visar vad de är intresserade av:

Språk med övningar kring t.ex. språklig medvetenhet och ordförråd.

Matematik med övningar kring exempelvis mönster, antal, matematiska begrepp och resonemang.

NO/teknik med övningar kring t.ex. vatten, förändringar i naturen och vardagsteknik.

Socialt samspel med övningar kring exempelvis barnen och deras närhet, om empati och värdegrund.

Ordet väppling betyder klöver. Väpplarnas mönster visar vad de är intresserade av:

Språk med övningar kring t.ex. språklig medvetenhet och ordförråd.

Matematik med övningar kring exempelvis mönster, antal, matematiska begrepp och resonemang.

NO/teknik med övningar kring t.ex. vatten, förändringar i naturen och vardagsteknik.

Socialt samspel med övningar kring exempelvis barnen och deras närhet, om empati och värdegrund.Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. LPFÖ 18