Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Väpplarna

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utgår från målen inom språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel ur den nya läroplanen.  Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan. 

 

Läs mer...
Väpplarna Handledning med lärarwebb Väpplarna Handledning med lärarwebb
Väpplarna Handledning med lärarwebb

Handledning med lärarwebb

Utkom 17 april 2019

Isbn
9789127453692
Licenstid
365 dagar
Sidantal
292
Du har nått den maximala köpsumman.
544 kr
Väpplarna Handledning med lärarwebb Väpplarna Handledning med lärarwebb
Handledning med lärarwebb
Utkom 17 apr 2019
ISBN 9789127453692
544 kr
Väpplarna Handledning med lärarwebb
Handledning med lärarwebb
544 kr
Väpplarna Handledning med lärarwebb Väpplarna Handledning med lärarwebb
Handledning med lärarwebb
Utkom 17 apr 2019
ISBN 9789127453692
544 kr
Väpplarna Handledning med lärarwebb
Handledning med lärarwebb
Ingen Författare
Väpplarna Handledning med lärarwebb
Väpplarna Handledning med lärarwebb
Väpplarna Min bok Väpplarna Min bok
Väpplarna Min bok

Min bok

Utkom 3 april 2019

Isbn
9789127453708
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
62 kr
Väpplarna Min bok Väpplarna Min bok
Min bok
Utkom 3 apr 2019
ISBN 9789127453708
62 kr
Väpplarna Min bok
Min bok
62 kr
Väpplarna Min bok Väpplarna Min bok
Min bok
Utkom 3 apr 2019
ISBN 9789127453708
62 kr
Väpplarna Min bok
Min bok
Ingen Författare
Väpplarna Min bok
Väpplarna Min bok
Väpplarna V som i väpplarna Väpplarna V som i väpplarna
Väpplarna V som i väpplarna

V som i väpplarna

Utkom 28 februari 2020

Isbn
9789127457805
Typ
Inbunden
Sidantal
64
Du har nått den maximala köpsumman.
214 kr
Väpplarna V som i väpplarna Väpplarna V som i väpplarna
V som i väpplarna
Utkom 28 feb 2020
ISBN 9789127457805
214 kr
Väpplarna V som i väpplarna
V som i väpplarna
214 kr
Väpplarna V som i väpplarna Väpplarna V som i väpplarna
V som i väpplarna
Utkom 28 feb 2020
ISBN 9789127457805
214 kr
Väpplarna V som i väpplarna
V som i väpplarna
Ingen Författare
Väpplarna V som i väpplarna
Väpplarna V som i väpplarna
Väpplarna lärarwebb 12 mån Väpplarna lärarwebb 12 mån
Väpplarna lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

lärarwebb 12 mån

Utkom 20 januari 2020

Isbn
9789127458161
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
208 kr
Väpplarna lärarwebb 12 mån Väpplarna lärarwebb 12 mån
lärarwebb 12 mån
Utkom 20 jan 2020
ISBN 9789127458161
208 kr
Väpplarna lärarwebb 12 mån
lärarwebb 12 mån
208 kr
Väpplarna lärarwebb 12 mån Väpplarna lärarwebb 12 mån
lärarwebb 12 mån
Utkom 20 jan 2020
ISBN 9789127458161
208 kr
Väpplarna lärarwebb 12 mån
lärarwebb 12 mån
Ingen Författare
Väpplarna lärarwebb 12 mån
Väpplarna lärarwebb 12 mån

Andra intressanta titlar

Om Väpplarna

Materialet är tydligt med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen använder som förlängning på de gemensamma aktiviteterna.

Handledning – allt som behövs för pedagogen

Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också en mängd kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.

Min bok – barnens egen arbetsbok

Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även visas upp vid utvecklingssamtalet för att göra föräldrarna delaktiga. Observera att i en del av övningarna ska barnen klistra in bilder. Dessa finns som kopieringsunderlag i handledningen.

V som i väpplarna – Högläsningsbok

I kapitelboken V som i väpplarna får vi lära känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam.

Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli riktiga superhjältar. Under historiens gång får de användning för det som var och en är intresserad av och till slut upptäcker de att de blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att dela med sig av sina kunskaper och att vara bra kompisar.
Boken består korta kapitel och är rikt illustrerad. V som i väpplarna kan läsas helt fristående men passar också att använda parallellt med arbetet.

Varje ämne representeras av en Väpplare

Ordet väppling betyder klöver. Väpplarnas mönster visar vad de är intresserade av:

Språk med övningar kring t.ex. språklig medvetenhet och ordförråd.

Matematik med övningar kring exempelvis mönster, antal, matematiska begrepp och resonemang.

NO/teknik med övningar kring t.ex. vatten, förändringar i naturen och vardagsteknik.

Socialt samspel med övningar kring exempelvis barnen och deras närhet, om empati och värdegrund.


Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. LPFÖ 18