Träna mentalt och förbättra ditt liv

Vill du lära dig att

- använda tankens kraft för att förbättra din situation? 
- utveckla din förmåga att hantera olika stressituationer? 
- bättre utnyttja dina inre resurser? 
- utveckla konstruktiva förhållningssätt vid förändringar? 
- öka din självkännedom och intuitiva förmåga? 
- lära dig att slappna av och meditera?


Digitala utgåvor

Träna mentalt och förbättra ditt liv Träna mentalt och förbättra ditt liv
Träna mentalt och förbättra ditt liv
Utgivningsdatum 2004-04-01
ISBN 9789127090316
E-bok

Vill du lära dig att

- använda tankens kraft för att förbättra din situation?
- utveckla din förmåga att hantera olika stressituationer?
- bättre utnyttja dina inre resurser?
- utveckla konstruktiva förhållningssätt vid förändringar?
- öka din självkännedom och intuitiva förmåga?
- lära dig att slappna av och meditera?

Detta och mycket annat kan du lära dig i Träna mentalt och förbättra ditt liv. Genom att regelbundet använda de vetenskapligt dokumenterade, mentala träningsmetoder som beskrivs här kan du dessutom förbättra din hälsa, öka livsglädjen, få ett bättre självförtroende och öka din prestationsförmåga.