Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank

I fritidshemmets verksamhet finns det stora möjligheter för dig som pedagog att konkretisera och arbeta med elevernas språkutveckling på olika sätt. I den här boken får du tips på språkutvecklande och planerade aktiviteter som går att genomföra i den dagliga fritidsverksamheten.

Läs mer...
Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank
Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank

Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank

ISBN 9789127451537
Utkom 7 augusti 2018
ISBN
9789127451537
Typ
Specialbindning
Sidantal
85
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter

Aktiviteterna i boken kopplas till de tillfällen eller platser på fritidshemmet där de naturlig passar in som vid samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rummet för skapande eller vid lek inomhus och utomhus. Till förslagen listas även de förmågor som eleverna i huvudsak utvecklar med aktiviteterna:

* motorik och perception
* språkljud och bokstäver
* ordförråd
* samtal
* läsa
* skriva.

Om författarna

Elisabeth Frank är fil dr i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig erfarenhet som lågstadielärare och speciallärare.

Katarina Herrlin är lektor i didaktik med inriktning läs och skriv vid Linnéuniversitetet. 2016 erhöll Katarina "Ingvar Lundberg-priset" för sina insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. 

Aktiviteterna i boken kopplas till de tillfällen eller platser på fritidshemmet där de naturlig passar in som vid samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rummet för skapande eller vid lek inomhus och utomhus. Till förslagen listas även de förmågor som eleverna i huvudsak utvecklar med aktiviteterna:

* motorik och perception
* språkljud och bokstäver
* ordförråd
* samtal
* läsa
* skriva.

Om författarna

Elisabeth Frank är fil dr i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig erfarenhet som lågstadielärare och speciallärare.

Katarina Herrlin är lektor i didaktik med inriktning läs och skriv vid Linnéuniversitetet. 2016 erhöll Katarina "Ingvar Lundberg-priset" för sina insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning.