Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär Biologi för årskurs 4-6

Digilär Biologi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. 

Läs mer...
Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6

Digilär Biologi för årskurs 4-6

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198442410
Licenstid
365 dagar
Du har nått den maximala köpsumman.
132 kr
Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442410
132 kr
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
132 kr
Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442410
132 kr
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Ingen Författare
Digilär Biologi för årskurs 4-6
Digilär Biologi för årskurs 4-6

Andra intressanta titlar

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Om Digilär Biologi för mellanstadiet

Innehåll

Digilär Biologi för årskurs 4-6 är ett omfattande material som innehåller två läromedel i ett: Biologi Naturen och Biologi Människokroppen.

Biologi Naturen handlar om livet på jorden - om växter, djur och insekter i olika naturtyper och hur allt samspelar med varandra.

Biologi Människokroppen handlar om kroppen – hur de olika systemen i kroppen samverkar, hur barn blir till, vad som händer i puberteten och vad vi kan göra för att må bra. Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien.

Tydlig struktur

I varje arbetsområde finns ett antal kapitel. Kapitlen är anpassade till lektionspass. Till varje lektionspass finns lärarstöd för undervisning av det aktuella innehållet. Det finns också elevtexter att läsa för att bearbeta innehållet samt självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är rikt på bilder och förklarande illustrationer som hjälper eleven att ta till sig innehållet.

Stöd för undervisning

Lärarhandledningen är ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och ger stöd för hur du lägger upp din undervisning. Här finns lektionsförslag, mer fakta att berätta för eleverna, ytterligare uppgifter samt prov som utskrivbara filer. Som lärare har du också möjlighet att komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och bildberättelser, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Ett läromedel som motiverar eleven

Självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation. I öppna frågor, som kräver reflektion kring innehållet, får eleven utveckla sin förståelse för biologiämnet. Korta filmer som berättar om något centralt för kapitlet ger eleven chans att få förståelse för saker som kan vara svåra att läsa sig till. För att underlätta har vi även samlat alla fördjupningstexter och bildberättelser i Biblioteket.

PULS Biologi 4-6 Människan

Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. 

Läs mer

PULS Biologi 4-6 Naturen

Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. 

Läs mer