Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bygg barns ordförråd

Boken visar hur pedagogerna kan stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd. I boken finns konkreta förslag att använda i verksamheten och frågor och övningar att använda som utgångspunkt för samtal i arbetslaget.

Läs mer...
Förskoleserien Bygg barns ordförråd Förskoleserien Bygg barns ordförråd
Förskoleserien Bygg barns ordförråd

Förskoleserien Bygg barns ordförråd

Utkom 22 augusti 2016

ISBN
9789127439474
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Bygg barns ordförråd

Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i ateljén ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn nya ord och begrepp.

Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd i varje stund och i varje rum.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Författare till Bygg barns ordförråd är Anna Strid. Anna är förskol- och grundskollärare och lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor och skolor. Med den här boken vill hon inspirera alla pedagoger inom förskolan att se sin egen betydande roll i barns ordförrådsutveckling.

Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i ateljén ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn nya ord och begrepp.

Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd i varje stund och i varje rum.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Författare till Bygg barns ordförråd är Anna Strid. Anna är förskol- och grundskollärare och lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor och skolor. Med den här boken vill hon inspirera alla pedagoger inom förskolan att se sin egen betydande roll i barns ordförrådsutveckling.

Lägg en stabil grund för ordförrådsutveckling i förskolan och skapa förutsättningar för barn att lyckas på sin språkliga resa!