Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vart du än går är du där

Medveten närvaro i vardagen

Jon Kabat-Zinn skriver om den svåra konsten att lära känna sig själv – att bli vaknare för det som sker just nu. Medveten närvaro, mindfulness, är nyckelbegreppet och författaren visar olika perspektiv på tillämpningar och förslag på hur vi ska kunna vara närvarande här och nu i det dagliga livet.

Läs mer...
Vart du än går är du där Vart du än går är du där
Vart du än går är du där

Vart du än går är du där

ISBN 9789127111684
Utkom 23 augusti 2005
ISBN
9789127111684
Typ
Inbunden
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Jon Kabat-Zinn skriver om den svåra konsten att lära känna sig själv – att bli vaknare för det som sker just nu. Medveten närvaro, mindfulness, är nyckelbegreppet och författaren visar olika perspektiv på tillämpningar och förslag på hur vi ska kunna vara närvarande här och nu i det dagliga livet. Meditation kan hjälpa oss att inse att vägen som vi kallar vårt liv har en riktning, att den hela tiden går vidare, ögonblick för ögonblick, och att det som sker just nu, i detta ögonblick, påverkar det som händer härnäst.

Vart du än går är du där är indelad i tre delar. Den första ger en bakgrund till vad meditation och medveten närvaro är. Den andra innehåller enkla meditationsövningar. Den sista delen handlar om hur man kan använda medveten närvaro, mindfulness, i de dagliga rutinerna och hur man kan få plats för meditation i vardagslivet.

Jon Kabat-Zinn är docent i medicin med beteenderelaterad och preventiv medicin som specialitet. Han använder meditationen kliniskt vid den stressklinik som han har grundat vid University of Massachusetts Medical Center, USA. I sin forskning kring interaktionen mellan kropp och medvetande integrerar han de österländska metoderna med det västerländska synsättet. Han ger konkreta råd om hur vi ska handskas med stress och visar hur viktig meditationen är i detta arbete.

Sagt om boken:

”Den här boken lyser formligen av den mest utsökta enkelhet och rättframhet. Du träffar knappast någon bättre meditationslärare än Jon Kabat-Zinn.”
Jack Kornfield, buddhistisk lärare och författare

Jon Kabat-Zinn skriver om den svåra konsten att lära känna sig själv – att bli vaknare för det som sker just nu. Medveten närvaro, mindfulness, är nyckelbegreppet och författaren visar olika perspektiv på tillämpningar och förslag på hur vi ska kunna vara närvarande här och nu i det dagliga livet. Meditation kan hjälpa oss att inse att vägen som vi kallar vårt liv har en riktning, att den hela tiden går vidare, ögonblick för ögonblick, och att det som sker just nu, i detta ögonblick, påverkar det som händer härnäst.

Vart du än går är du där är indelad i tre delar. Den första ger en bakgrund till vad meditation och medveten närvaro är. Den andra innehåller enkla meditationsövningar. Den sista delen handlar om hur man kan använda medveten närvaro, mindfulness, i de dagliga rutinerna och hur man kan få plats för meditation i vardagslivet.

Jon Kabat-Zinn är docent i medicin med beteenderelaterad och preventiv medicin som specialitet. Han använder meditationen kliniskt vid den stressklinik som han har grundat vid University of Massachusetts Medical Center, USA. I sin forskning kring interaktionen mellan kropp och medvetande integrerar han de österländska metoderna med det västerländska synsättet. Han ger konkreta råd om hur vi ska handskas med stress och visar hur viktig meditationen är i detta arbete.

Sagt om boken:

”Den här boken lyser formligen av den mest utsökta enkelhet och rättframhet. Du träffar knappast någon bättre meditationslärare än Jon Kabat-Zinn.”
Jack Kornfield, buddhistisk lärare och författare