Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Om acceptans

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.


Tryckta utgåvor

Att leva ett liv, inte vinna ett krig Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Utgivningsdatum 2007-08-27
140 Sidor
ISBN 9789127026827
Kartonnage
Provläs

Digitala utgåvor

Att leva ett liv, inte vinna ett krig Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Utgivningsdatum 2009-09-30
ISBN 9789127096110
E-bok

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

I denna andra utgåva har boken omsatts med något större textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har inledningen omarbetats.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans.

Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar.

På samma sätt som böckerna Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse (med Åsa Nilsonne) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro (av Åsa Nilsonne) vänder sig Att leva ett liv, inte vinna ett krig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.