Klinisk kemi och fysiologi

Främst för sjuksköterskor, men även för andra kategorier vårdpersonal, är det nödvändigt att känna till de vanligaste undersökningarna inom klinisk kemi och fysiologi och hur de utförs. Detta är bland annat viktigt för att kunna informera och förbereda patienterna på ett korrekt sätt.Denna andra, omarbetade utgåva tar upp de laboratoriemetoder som används inom större delen av hälso- och...

Tryckta utgåvor

Klinisk kemi och fysiologi
Häftad 192 sidor. 1997-01-09. ISBN 9789127064676
Köp direkt via din återförsäljare

Främst för sjuksköterskor, men även för andra kategorier vårdpersonal, är det nödvändigt att känna till de vanligaste undersökningarna inom klinisk kemi och fysiologi och hur de utförs. Detta är bland annat viktigt för att kunna informera och förbereda patienterna på ett korrekt sätt.Denna andra, omarbetade utgåva tar upp de laboratoriemetoder som används inom större delen av hälso- och sjukvården i dag och omfattar också nyutvecklade metodområden.


Klinisk kemi och fysiologi är avsedd som lärobok för vårdhögskolan, men den kan även användas som uppslagsbok av studerande och yrkesverksamma inom sjukvården.