Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Göran Gyllenswärd

Göran Gyllenswärd är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med egen verksamhet inom området. Han har tidigare arbetat inom Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris samt varit verksamhetschef på Mottagningen för sörjande i Stockholm.

Vägar i sorgen

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Läs mer