Göran Gyllenswärd

Göran Gyllenswärd är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med egen verksamhet inom området. Han har tidigare arbetat inom Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris samt varit verksamhetschef på Mottagningen för sörjande i Stockholm.

Vägar i sorgen

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Läs mer