Beteendeproblem i psykiatrisk vård

"'Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål

Tryckta utgåvor

Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Häftad 160 sidor. 2015-05-16. ISBN 9789127142497
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål