Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning.

Läs mer...
Beteendeproblem i psykiatrisk vård Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Utkom 16 maj 2015

Isbn
9789127142497
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
301 kr
Beteendeproblem i psykiatrisk vård Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Utkom 16 maj 2015
ISBN 9789127142497
301 kr
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
301 kr
Beteendeproblem i psykiatrisk vård Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Utkom 16 maj 2015
ISBN 9789127142497
301 kr
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Ingen Författare
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Andra intressanta titlar

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning. Då blir vården säkrare, mer verkningsfull och bättre ur etisk synvinkel för både patient och personal. Utgångspunkten är lågaffektivt bemötande, där bland annat följande principer ingår:

  • Att ta ansvar för situationen
  • Ställa realistiska krav
  • Visa respekt och empati
  • Ta hänsyn till känslor och deras kraft
  • Lösa problem
  • Ha ett mjukt förhållningssätt

Här finns också fallbeskrivningar från psykiatrins vardag, förslag på konkreta handlingsplaner för att förebygga konflikter samt ett fördjupande studiematerial. Boken riktar sig främst till personal inom slutenvården och socialpsykiatrin. Även personal inom öppenvården kan ha stor nytta av de metoder som författarna förmedlar.

Med en ödmjuk ton och ett starkt patientperspektiv ger denna bok vårdaren konkreta verktyg för att bibehålla ett gott bemötande och konstruktiva lösningar i svåra situationer. Sofia Åkerman, sjuksköterska, föreläsare och författare