Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

En introduktion

Den här boken ger en introduktion till positivt beteendestöd (PBS), med huvudfokus på de två områden där PBS fått störst genomslag: för individer med svåra problemskapande beteenden och som förebyggande och verksamhetsövergripande förhållningssätt, framför allt inom skolan.

Läs mer...
Positivt beteendestöd i omsorg och skola Positivt beteendestöd i omsorg och skola
Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Utkom 25 augusti 2018

ISBN
9789127137370
Typ
Häftad
Sidantal
230
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som främjar utveckling och livskvalitet. PBS förebygger och minskar problemskapande beteenden för personer som på olika sätt har behov av insatser från omgivningen och samhället.

Denna introduktion till PBS tar upp både grundläggande teori och hur man arbetar i praktiken med hjälp av många olika exempel.

DEL 1: Inlärningsteori. Här beskrivs de viktigaste begreppen och de grundläggande inlärningsteoretiska principerna som utgör grunden för PBS.

DEL 2: Kartläggning av problemskapande beteenden. Hur kan man förstå vilken funktion problembeteendena fyller för individen? Nuvarande sammanhang och inlärningshistoria beskrivs, det som kallas funktionell kartläggning.

 DEL 3: Beteendestödsplan. Olika åtgärder som främjar individens utveckling och livskvalitet på kort och lång sikt tas upp: förebyggande, akut krishantering och att utveckla nya färdigheter såsom kommunikation och att kunna hantera frustration och motgångar.

DEL 4: Främjande och förbyggande. Hur kan PBS som verksamhetsövergripande förhållningssätt skapa en trygg och bra miljö? Skolan beskrivs mest, men även socialpsykiatri och LSS-boenden tas upp.

Inom PBS ska alla insatser vägledas av forskning och evidens på området samt av etiska principer och respekt för människovärdet. Individens behov och önskningar ska vara i fokus och insatser sker i samråd och samarbete med individens nätverk.

Boken är skriven för alla som arbetar nära brukare eller elever inom omsorg och skola, för anhöriga och för alla andra som vill lära sig det mest centrala om PBS.

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som främjar utveckling och livskvalitet. PBS förebygger och minskar problemskapande beteenden för personer som på olika sätt har behov av insatser från omgivningen och samhället.

Denna introduktion till PBS tar upp både grundläggande teori och hur man arbetar i praktiken med hjälp av många olika exempel.

DEL 1: Inlärningsteori. Här beskrivs de viktigaste begreppen och de grundläggande inlärningsteoretiska principerna som utgör grunden för PBS.

DEL 2: Kartläggning av problemskapande beteenden. Hur kan man förstå vilken funktion problembeteendena fyller för individen? Nuvarande sammanhang och inlärningshistoria beskrivs, det som kallas funktionell kartläggning.

 DEL 3: Beteendestödsplan. Olika åtgärder som främjar individens utveckling och livskvalitet på kort och lång sikt tas upp: förebyggande, akut krishantering och att utveckla nya färdigheter såsom kommunikation och att kunna hantera frustration och motgångar.

DEL 4: Främjande och förbyggande. Hur kan PBS som verksamhetsövergripande förhållningssätt skapa en trygg och bra miljö? Skolan beskrivs mest, men även socialpsykiatri och LSS-boenden tas upp.

Inom PBS ska alla insatser vägledas av forskning och evidens på området samt av etiska principer och respekt för människovärdet. Individens behov och önskningar ska vara i fokus och insatser sker i samråd och samarbete med individens nätverk.

Boken är skriven för alla som arbetar nära brukare eller elever inom omsorg och skola, för anhöriga och för alla andra som vill lära sig det mest centrala om PBS.