Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Objektrelationer och psykoterapi

Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. 

Läs mer...
Objektrelationer och psykoterapi Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi

Objektrelationer och psykoterapi

Utkom 7 januari 2017

ISBN
9789127819160
Typ
Häftad
Sidantal
252
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. Huvudvikten i framställningen läggs på den interaktion, det samspel som uppkommer mellan terapeut och klient – en interaktion som länge förbisetts inom den traditionella psykoanalysen.

Boken vänder sig till psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och andra som sysslar med psykodynaismt inriktat arbete.

Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. Huvudvikten i framställningen läggs på den interaktion, det samspel som uppkommer mellan terapeut och klient – en interaktion som länge förbisetts inom den traditionella psykoanalysen.

Boken vänder sig till psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och andra som sysslar med psykodynaismt inriktat arbete.