Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Objektrelationer och psykoterapi

Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. 

Läs mer...
Objektrelationer och psykoterapi Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi

Objektrelationer och psykoterapi

Utkom 7 januari 2017

Isbn
9789127819160
Typ
Häftad
Sidantal
252
Du har nått den maximala köpsumman.
529 kr
Objektrelationer och psykoterapi Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi
Utkom 7 jan 2017
ISBN 9789127819160
529 kr
Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi
529 kr
Objektrelationer och psykoterapi Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi
Utkom 7 jan 2017
ISBN 9789127819160
529 kr
Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi
Ingen Författare
Objektrelationer och psykoterapi
Objektrelationer och psykoterapi

Andra intressanta titlar

Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. Huvudvikten i framställningen läggs på den interaktion, det samspel som uppkommer mellan terapeut och klient – en interaktion som länge förbisetts inom den traditionella psykoanalysen.

Boken vänder sig till psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och andra som sysslar med psykodynaismt inriktat arbete.