Ludvig Igra

Ludvig Igra föddes 1945 i Polen av judiska föräldrar men de flyttade strax efter kriget till Sverige, där han levde till 2003. Ludvig Igra var en betydelsefull psykoanalytiker, som kliniker, lärare, handledare och samhällsdebattör. Han har skrivit flera böcker i ämnet psykoanalys, bland annat Objektrelationer och psykoterapi, På liv och död: om destruktivitet och livsvilja och Inre värld och förändring: om narcissism, identifikation och inre objekt. Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet var Igras genombrott hos en större läsekrets.

Den tunna hinnan

"'Skulle du kunna svika din bästa vän? Eller utsätta människor i din närhet för ofattbart grymma handlingar? Du svarar säkert nej på frågan
Läs mer